Върни се горе

Преценка за включване на заболяване в Списъка на редките заболявания ще се извършва от Комисия по редки заболявания, сформирани със Заповед РД-02-39 от 13 февруари 2015г. на Министъра на здравеопазването. В списъка ще бъдат включвани заболявания, които отговарят на определението за рядко заболяване, съгласно т.42 от § 1. на Допълнителни разпоредби към Закона за здравето.

Покана
PDF файл, 1,1 MB, качен на 12.05.2015

pdf document
Сподели в: