Върни се горе

Структура за управление на Програми, финансирани от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария към Министерство на здравеопазването отправя покана към неправителствени организации за заявяване на интерес за участие в изпълнението на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, компонент 7 „Намаляване на уязвимостта към ХИВ на младите хора в най-голям риск (15-24г.) чрез увеличаване обхвата на услугите и програмите насочени към младите хора” на територията на град София.

Документите за заявяване на интерес за участие в изпълнението на Програмата/и трябва да бъдат изпратени на хартиен и магнитен носител на адрес:

Министерство на здравеопазването

София 1000

Пл. „Света Неделя” № 5

Структура за управление на Програми, финансирани от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария

(За подбор на неправителствена организация)

Крайният срок за изпращане на документите за заявяване на интерес е 26 юни 2015 г.

Важи датата на пощенското клеймо.

Допълнителна информация за Програмата е публикувана на официалните електронни страници:

  • На Министерство на здравеопазването на адрес www.mh.government.bg
  • На Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” на адрес www.aidsprogram.bg

За допълнителна информация: aidsprogram@hdp.bg

Сподели в: