Върни се горе

Приложение № 1 към т. 3.1

Структура за управление на програми, финансирани от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария
към Министерство на здравеопазването отправя Покана към неправителствени организации за заявяване на интерес за участие в изпълнението на Програма „Укрепване на Националната програма по туберкулоза в България”, Компонент 5 „Разширяване на обхвата на ефикасни грижи за превенция и контрол на туберкулозата в ромска общност”: · за „ромска общност” на територията на област Сливен.

  1. Процедура по подбор на неправителствени организации
  2. Основни параметри за работа по Компонент 5 на Програмата
  3. Условия и ред за кандидатстване, допускане, оценяване и класиране на неправителствени организации за участие в изпълнението на Програмите
  4. Критерии за подбор на неправителствени организации
  5. Формуляр за заявяване на интерес на неправителствени организации
  6. Резюме на Програма „Укрепване на Националната програма по туберкулоза в България”, финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария

Документите за заявяване на интерес за участие в изпълнението на Програмата трябва да бъдат изпратени на хартиен и магнитен носител на адрес:
Министерство на здравеопазването София 1000 Пл. „Света Неделя” № 5 Структура за управление на Програми, финансирани от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария (За подбор на неправителствени организации)
КРАЙНИЯТ СРОК за изпращане на документите за заявяване на интерес е 12 март 2013г.
ВАЖИ ДАТАТА НА ПОЩЕНСКОТО КЛЕЙМО

Допълнителна информация за Програмата е публикувана на официалните електронни страници: На Министерство на здравеопазването на адрес www.mh.government.bg; На Програма „Укрепване на Националната програма по туберкулоза в България” на адрес www.tbprogram.bg. За допълнителна информация: tbprogram@hdp.bg

Сподели в: