Върни се горе

Покана към НПО за заявяване на интерес за участие в изпълнението на Прогр.„Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”,компонент 7„Намаляване на уязвимостта към ХИВ на младите хора в най-голям риск(15-24 г.)чрез увеличаване на обхвата на услугите и програмите,насочени към младите хора”на територията на област Русе

Структура за управление на програми, финансирани от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария към Министерство на здравеопазването отправя Покана към неправителствени организации за заявяване на интерес за участие в изпълнението на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, компонент 7 „Намаляване на уязвимостта към ХИВ на младите хора в най-голям риск (15-24 г.) чрез увеличаване на обхвата на услугите и програмите, насочени към младите хора” на територията на област Русе.

Документите за заявяване на интерес за участие в изпълнението на Програмата/ите трябва да бъдат изпратени на ХАРТИЕН И МАГНИТЕН НОСИТЕЛ на адрес:
Министерство на здравеопазването
София 1000, Пл. „Света Неделя” № 5
Структура за управление на Програми, финансирани от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария (За подбор на неправителствени организации)

КРАЙНИЯТ СРОК за изпращане на документите за заявяване на интерес е 29.06.2012г.

ВАЖИ ДАТАТА НА ПОЩЕНСКОТО КЛЕЙМО

Допълнителна информация за Програмата е публикувана на официалните електронни страници:
На Министерство на здравеопазването на адрес www.mh.government.bg;
На Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” на адрес www.aidsprogram.bg;
За допълнителна информация: aidsprogram@hdp.bg и tbprogram@hdp.bg

Сподели в: