Върни се горе

Структура за управление на програми, финансирани от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария към Министерството на здравеопазването отправя покана към неправителствени организации за заявяване на интерес за участие в изпълнението на Програма „Укрепване на Националната програма по туберкулоза в България”, Компонент 4 „Разширяване на достъпа до грижи за туберкулоза за групите във висок риск – бежанци и търсещи убежище; имигранти; млади хора в риск; инжекционно употребяващи наркотици; лица с алкохолна зависимост”:

  • за „млади хора в риск” на територията на област Русе;
  • за „бежанци” на територията на община Свиленград;
  • за „имигранти” на територията на гр. София

Документите за заявяване на интерес за участие в изпълнението на програмата трябва да бъдат изпратени на хартиен и магнитен носител на адрес:

Министерство на здравеопазването
София 1000, Пл. „Света Неделя” № 5
Структура за управление на Програми, финансирани от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария
(За подбор на неправителствени организации)

КРАЙНИЯТ СРОК за изпращане на документите за заявяване на интерес е 04 юли 2012г.

ВАЖИ ДАТАТА НА ПОЩЕНСКОТО КЛЕЙМО

Допълнителна информация за Програмата е публикувана на официалните електронни страници:
На Министерство на здравеопазването на адрес www.mh.government.bg;
На Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” на адрес www.aidsprogram.bg;
За допълнителна информация: aidsprogram@hdp.bg и tbprogram@hdp.bg

Сподели в: