Върни се горе

СТРУКТУРА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ГЛОБАЛНИЯ ФОНД ЗА БОРБА СРЕЩУ СПИН, ТУБЕРКУЛОЗА И МАЛАРИЯ

към

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

 

отправя

 

ПОКАНА

 

към

 

неправителствени организации за заявяване на интерес за участие в изпълнението на Програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза”, на територията на следните области:

 

  • Бургас, Варна, Пловдив и София – една неправителствена организация за работа сред уязвима група „Пациенти с инсулинозависим тип диабет“.

 

  1. Процедура за подбор на неправителствени организации (link)
  2. Основни параметри за работа на неправителствена организация по Програмата (link)
  3. Условия и ред за кандидатстване, допускане, оценяване и класиране на неправителствени организации за участие в изпълнението на Програмата (link)
  4. Критерии за подбор на неправителствени организации (link)
  5. Формуляр за заявяване на интерес на неправителствени организации (link)
  6. Резюме на Програмата (link)

 

ДОКУМЕНТИТЕ ЗА ЗАЯВЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС ЗА УЧАСТИЕ В ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА ТРЯБВА ДА БЪДАТ ИЗПРАТЕНИ НА ХАРТИЕН И МАГНИТЕН НОСИТЕЛ НА АДРЕС:

 

Министерство на здравеопазването

София 1000

Пл. „Света Неделя” № 5

Структура за управление на Програми, финансирани от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария

(За подбор на неправителствена организация)

 

КРАЙНИЯТ СРОК за изпращане на документите за заявяване на интерес е 05.02.2018 г.

ВАЖИ ДАТАТА НА ПОЩЕНСКОТО КЛЕЙМО

 

Допълнителна информация за Програмата е публикувана на електронните страници: tbprogram@hdp.bg и www.mh.government.bg;

Заповед № РД-21-1045/30.10.2015
PDF файл, 985,8 KB, качен на 15.01.2018

pdf document
Сподели в: