Върни се горе

СТРУКТУРА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ, финансирани от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария

към

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

 

отправя

 

ПОКАНА

 

към

 

неправителствени организации за заявяване на интерес за участие в изпълнението на Програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза”, на територията на следната област и общини:

 

  1. Област София-област - една неправителствена организация за работа с целева група „ромска общност“ на територията на общини: Божурище, Костинброд, Своге, Годеч, Сливница, Драгоман

 

  1. Процедура за подбор на неправителствени организации 
  2. Основни параметри за работа на неправителствена организация по съответния компонент от Програмата 
  3. Условия и ред за кандидатстване, допускане, оценяване и класиране на неправителствени организации за участие в изпълнението на Програмата 
  4. Критерии за подбор на неправителствени организации 
  5. Формуляр за заявяване на интерес на неправителствени организации 
  6. Резюме на Програмата 

 

Документите за заявяване на интерес за участие в изпълнението на Програмата трябва да бъдат изпратени на ХАРТИЕН И МАГНИТЕН НОСИТЕЛ на адрес:

 

Министерство на здравеопазването

София 1000

Пл. „Света Неделя” № 5

Структура за управление на Програмите, финансирани от Глобалния фонд (За подбор на неправителствени организации)

 

КРАЙНИЯТ СРОК за изпращане на документите за заявяване на интерес е 03.02.2017 г.

ВАЖИ ДАТАТА НА ПОЩЕНСКОТО КЛЕЙМО

 

Допълнителна информация за Програмата е публикувана на електронните страници:

На Министерство на здравеопазването на адрес www.mh.government.bg;

За допълнителна информация: tbprogram@hdp.bg

Заповед № РД-21-1045/30.10.2015 г.
PDF файл, 985,8 KB, качен на 13.01.2017

pdf document
Сподели в: