Върни се горе

МЗ и НЦОЗА организират курсове за нови експерти и преквалификация на експерти по оценка и акредитация на ЛЗ, притежаващи сертификати, издадени по реда на Наредба №18/20.06.2005 г. на МЗ за критериите, показателите и методиката за акредитация на ЛЗ

Сподели в: