Върни се горе

Министерството  на здравеопазването предоставя за закупуване:
·                    Неонатален кувьоз за интензивно лечение, модел Amenty XP, производство Дженерал Електрик, Турция, 2 бр., ед.цена 9 155.45 лева с включен ДДС;
·                    Кувьоз за новородени - транспортен, модел Atom Medical V808, Япония, 6 бр., ед.цена 25 219.93 лева с включен ДДС.
Апаратите са закупени по Инвестиционната програма на Проект „Реформа в здравния сектор".
 
Лечебните заведения, които проявяват интерес, следва да изпратят заявка до Деловодството на Министерство на здравеопазването, на факс: 02/ 981 1833 или по ел. поща - zatanasova@mh.government.bg, на вниманието на д-р Златка Атанасова.
Срок за подаване на заявки - 15.09.2009 г.
Заявката трябва да съдържа:
-         Наименование и адрес на Лечебното заведение;
-         Булстат;
-         Структура на Лечебното заведение;
-         Финансов отчет за 2008 г.;
-         Информация за дейностата на отделението по АГ за 2007/2008 г.;
-         Погасителен план за изплащане стойността на кувьоза/-ите за срок не по-дълъг от 24 месеца.
 
В програмата могат да участват Лечебни заведения:
·        публична собственост и
·        работят по договор с НЗОК.
Техническите спецификации на посочените апарати са публикувани към настоящото обявление.
 
За повече информация: 02 / 988 5261 - Д-р Златка Атанасова.

Технически характеристики
DOC файл, 99,5 KB, качен на 13.05.2015

doc document
Сподели в: