Върни се горе

Проект BG051PO001 – 6.2.18 -0001 „Нови възможности за лекарите в България”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Министерство на здравеопазването обявява втора фаза за набиране на заявления от лекари-специализанти за финансиране по проект BG051PO001 – 6.2.18 -0001 „Нови възможности за лекарите в България”.

Образецът на заявление за кандидатстване може да изтеглите по долу в новината.

Срокът за подаване на заявление за кандидатстване за финансирате по проекта е от 19.02.2013 г. до 07.06.2013 г. или до изчерпване на местата за финансиране.

Подаваните заявления ще бъдат класирани поетапно по следния индикативен график:

  • 12.03.2013г.
  • 23.04.2013г.
  • 31.05.2013г.
  • 10.06.2013г.

Класиранията ще бъде обявявани на интернет страницата на Министерство на здравеопазване в рубрика „Съобщения“  и в рубриката с информация за проекта.

Попълнените заявления и приложенията към тях следва да бъдат подадени на адрес (лично или по пощенски път):
гр. София 1000, пл. „Св. Неделя“ № 5,
Министерство на здравеопазването, проект BG051PO001 – 6.2.18 -0001 „Нови възможности за лекарите в България”.

За контакт:
Деница Димитрова,
асистент по проекта и младши експерт в отдел „Програми и проекти“, дирекция „Международни дейности, програми и проекти“

Тел. 02/ 9301 255
Факс: 02/ 981 89 93
Ел. поща: dedimitrova@mh.government.bg

Сподели в: