Върни се горе

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

 

Структура за управление на Програми,

финансирани от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария

 

търси да назначи

 

ШОФЬОР

 

Квалификационни изисквания:

 • Средно образование;
 • Свидетелство за управление на МПС категория C, придобито минимум 5 години към датата на        подаване на документи за обявената позиция;
 • Комуникативни и организационни умения;

 

Основни задължения и отговорности:

 • Извършване на транспортно обслужване на лица, изпълняващи дейности по Програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН в България” на и извън територията на Република България.
 • Поддържане в добро техническо състояние и добър външен вид на предоставения му за ползване автомобил;
 • Осигуряване преминаването на годишен технически преглед на моторното превозно средство;
 • Оформяне на пътните книжки на поверения му автомобил;
 • Oсъществяване на дейностите по изпълнение на всички процедури, предвидени в нормативната уредба при пътно транспортно произшествие;
 • Извършване на куриерски услуги, включително изпращане и получаване на поща и пратки за страната и чужбина;
 • Извършване на административни услуги и дейности, възникнали в хода на изпълнение на Програмата.

 

 

СПЕЦИАЛИСТ ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

 

 

Квалификационни изисквания:

 • Висше образование;
 • Добро владеене на английски език;
 • Минимум 3 години стаж в областта на дейностите по работното задание;
 • Опит в поддръжката на специализиран софтуер, разработен за мониторинг и оценка, финансова отчетност и доставки по специализирани донорски програми;

Основни задължения и отговорности:

 

 1. Поддържане на работата на персонала с:
  1. Операционна система Windows, XP/ Vista/7/8.1, Windows Server 2003/2008 – Domain Controller, SQL server, DNS, MS Exchange, MS Sharepoint server; Office Professional 2007/2010, антивирусни продукти и друг помощен софтуер.
  2. Е-система за управление на задачи в офис и при проекти, едновременна работа по проекти, документи, е-таблици, презентации;синхронизация на редактирани документи on/off-line.
  3. Е-система за управление на документи – сканиране, архивиране, индексиране, конвертиране, проследяване движението на документи.
  4. Е-система за анкетни проучвания – сканиране и конвертиране на печатни формуляри в електронни.
  5. Работа с бази данни. – MSSQL, MySQL.
  6. Работа с цифрови сертификати и универсални електронни подписи.
 2. Осигуряване на сигурност на информацията и достъпа до нея.
  1. Създаване на нива и права за достъп до е-информация
  2. Осигуряване на пароли за достъп, цифрови сертификати и универсални електронни подписи.
  3. Конфигуриране и поддръжка на архивиращо устройство TandbergData.
  4. Конфигуриране и поддръжка на Gateway&Firewall устройство Juniper SSG, контрол на входящ и изходящ трафик, VPN.
 3. Обучение на персонала
  1. Идентифициране на индивидуалните и общи нужди от квалификация на персонала.
  2. Изготвяне на квалификационна програма.
  3. Организиране и провеждане на индивидуално и групово обучение.
 4. Осигуряване на поддръжка на:
  1. Оптимизиране и поддържане на инсталирания софтуер
  2. Оптимизиране и поддържане на локалната мрежа в офиса.
  3. Файловата структура и архива на файловете.
 5. Други задължения:
  1. Изготвя шаблони за сканиране на формуляри и прехвърляне на информацията в електронни таблици.
  2. Участие в изготвяне на презентации, форматиране на документи, отпечатване и размножаване на документи.
  3. Осигуряване на мултимедийна техника за презентации.

 

 

Моля изпратете в срок до 20 септември 2016 г.:

 

 • за позицията шофьор:
 • Подробна автобиография на български език
 • Мотивационно писмо на български език
 • Копие от диплома за средно образование и/или придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ или „бакалавър“
 • Копие от свидетелство за управление на МПС
 • Сертификати за завършени курсове

 

 • за позицията специалист информационни технологии
 • Подробна автобиография на български и английски език
 • Мотивационно писмо на български и английски език
 • Копие от диплома за придобита образователно-квалификационна степен„магистър“ или „бакалавър“;
 • Копие от трудова/служебна книжка и/или копие от осигурителна книжка, и/или официален документ, доказващ извършване на дейност в чужбина;
 • Сертификати за завършени курсове;

 

на адрес:

                                                                                    

Структура за управление на Програми, финансирани от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария

Министерство на здравеопазването

пл. “Света Неделя” № 5

София 1000

 

за конкурса за шофьор и специалист информационни технологии

 

Само кандидатите чиито документи са одобрени ще бъдат поканени на интервю.

Допълнителна информация за Програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” и Програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза”, можете да намерите на www.aidsprogram.bg и www.mh.government.bg

 

Не се приемат електронно подадени кандидатури.

Сподели в: