Върни се горе

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза”,

финансиранa от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария

 

търси да назначи

 

КРАТКОСРОЧНИ КОНСУЛТАНТИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА „ОЦЕНКА ПРИ ПОСЕЩЕНИЕ НА МЯСТО” ПО ПРОГРАМА „ПОДОБРЯВАНЕ НА УСТОЙЧИВОСТТА НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ПО ТУБЕРКУЛОЗА”

 

Квалификационни изисквания:

 1. Висше образование - медицина или биология
 2. Работещ в системата на туберкулозната лабораторна мрежа в страната
 3. Професионален опит в туберкулозна лаборатория: не по-малко от 5 години (с познания и изградени умения в лабораторната диагностика на туберкулозата)
 4. Придобита специалност микробиология е предимство
 5. Наличие на опит при осъществяване на дейности по оценка на микробиологичната диагностика на туберкулозата в България, като посещение на място и сляпо препрочитане на микроскопски препарати.
 6. Познаване изискванията за инфекциозен контрол за ТБ лабораториите
 7. Готовност за изпълнение на заданията в посочен срок
 8. Много добри комуникативни и организационни умения
 9. Умение за работа в екип
 10. Компютърна грамотност (MS Office: Word, Excel, Power Point; Internet)
 11. Владеене на английски език- писмено и говоримо, е предимство

 

Конкретни лабораторни дейности за изпълнение:

 1. Посещение и оценка на микробиологичната диагностика на туберкулозата във всяка от посетените лаборатории
 2. Попълване на контролен лист
 3. Попълване на анкетна карта за инфекциозен контрол
 4. Преглед и оценка на положителни и отрицателни препарати на място в лабораторията
 5. Изготвяне на подробен доклад с констатации и препоръки

 

Моля изпратете в срок до 17.02.2016 г.

 

 • Подробна автобиография на български език;
 • Копие от диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър”
 • Сертификати за завършени курсове, обучения;
 • Мотивационно писмо на български.

                                                                                    

на адрес:                                                                                    

Структура за управление на Програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза”

Министерство на здравеопазването

пл. „Света Неделя” № 5

София 1000

(за конкурса за Краткосрочни консултанти)

 

Само кандидатите, чиито документи са одобрени, ще бъдат поканени на интервю.

 

Допълнителна информация за Програмите, финансирани от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария, можете да намерите на www.aidsprogram.bg и www.tbprogram.bg

 

Не се приемат електронно подадени кандидатури.

Сподели в: