Върни се горе

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

 

Програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза”,

финансирани от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария

 

търси да назначи

 

КРАТКОСРОЧНИ КОНСУЛТАНТИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА МОНИТОРИНГ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОГРАМА „ПОДОБРЯВАНЕ НА УСТОЙЧИВОСТТА НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ПО ТУБЕРКУЛОЗА” В ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ПО ТУБЕРКУЛОЗА В СТРАНАТА

 

Квалификационни изисквания:

 • Висше образование с магистърска степен „Медицина и придобита специалност по „Вътрешни болести“ и/или „Пневмология и фтизиатрия“; „Детски болести“ и/или „Детска пневмология и фтизиатрия“.
 • Най-малко 10 години стаж по специалността
 • Най-малко 5 години опит в работата по международни проекти и програми;
 • Компютърна грамотност (MS Office: Word, Excel, Outlook, Power Point; Internet);
 • Много добри комуникативни и организационни умения;
 • Умения за работа в екип

 

Основни задължения и отговорности:

 • Отговаря за изпълнение на дейности от под-получатели, които са лечебни заведения определени със заповед на Министъра на здравеопазването да осъществяват контрола на туберкулозата на местно ниво.
 • Провежда посещения за мониторинг и оценка на място при под-получателите веднъж годишно в съответните области съгласно одобрения План за мониторинг и оценка на Програмата

 

Моля изпратете в срок до 17.02.2016 г.

 

 • Подробна автобиография на български и английски език;
 • Копие от диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър” или „бакалавър”;
 • Сертификати за завършени курсове;
 • Мотивационно писмо на български и английски език;

 

на адрес:

Структура за управление на Програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза ”

Министерство на здравеопазването

пл. „Света Неделя” № 5

София 1000

(за конкурса за Краткосрочни консултанти)

Само кандидатите, чиито документи са одобрени, ще бъдат поканени на интервю.

 

Допълнителна информация за Програмите, финансирани от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария, можете да намерите на www.aidsprogram.bg и www.tbprogram.bg

 

Не се приемат електронно подадени кандидатури.

Сподели в: