Върни се горе

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”,

финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария

 

търси да назначи

 

КРАТКОСРОЧНИ КОНСУЛТАНТИ

 

ПО КОМПОНЕНТ 5 „Намаляване на уязвимостта към ХИВ на хората от ромска общност, които са в най-голям риск (15-25 г.) чрез увеличаване на обхвата на групата с услуги за превенция и насочване, базирани в общността”

 

Квалификационни изисквания:

 

Академични квалификация и умения:

 

 • Магистър/бакалавър  в областта на: медицината; психология; клинична социална работа; социална педагогика;  специална педагогика; социални дейности;
 • Минимум 5 години стаж в областта на ХИВ/СПИН при работа с ромска общност.

 

Практически опит:

 • Познаване на добрите практики за контрол и превенция на ХИВ/СПИН по кръвен и сексуален път сред всички уязвими групи;
 • Опит в следните области:
 • предоставяне на услуги за превенция на ХИВ/СПИН и СПИ и психо-социална подкрепа  сред уязвими групи;
 • обучение в промоция на здраве и здравно образование сред уязвими групи включително и ромска общност, превенция и контрол на ХИВ, СПИН и СПИ;
 • разработване на здравно-образователни материали, както и методически указания, инструкции и помагала;
 • методически и практически опит в разработване и провеждане на квалификационни програми за местните екипи за работа с уязвими групи – работа на терен, мотивационна работа, работа с цялата общност, работа във формат „малка група” по съответна обучителна методика и др.;
 • подбор и обучение на пара-професионалисти от съответните уязвими групи/ромска общност и на професионалисти от помагащите професии за провеждане дейностите по Програмата.
 • изграждане на регионални и национални мрежи за професионално предоставяне на услуги в областта на ХИВ/СПИН и СПИ;
 • MS Office /Word, Excel, Outlook/, Internet

 

 

Основни задължения и отговорности:

 

 • изготвяне на ръководство за предоставяне на услуги по превенция на ХИВ сред рискови групи
 • Изготвя отчети за своята дейност в рамките на 10 дена след извършване на дейността;
 • Изпълнява други административни задачи, които могат да възникнат при изпълнение на поставената работна задача.

 

Моля изпратете в срок до 13 ноември 2015 г.

 

 • Подробна автобиография на български език
 • Копие от диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър”или “бакалавър”;
 • Сертификати за завършени курсове;
 • Мотивационно писмо на български език;

 

                                                                             на адрес:

                                                                                    

Структура за управление на Програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”

Министерство на здравеопазването

пл. “Света Неделя” № 5

София 1000

 

(за конкурса за Краткосрочни консултанти)

 

Само кандидатите, чийто документи са одобрени, ще бъдат поканени на интервю.

 

Допълнителна информация за Програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, можете да намерите на www.aidsprogram.bg и www.mh.government.bg

 

 

Не се приемат електронно подадени кандидатури.

Сподели в: