Върни се горе

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза”, финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария

 

търси да назначи

 

КРАТКОСРОЧЕН КОНСУЛТАНТ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА МОНИТОРИНГ ПОСЕЩЕНИЯ В 13 ЗАТВОРА В СТРАНАТА ПО ПРОГРАМА „ПОДОБРЯВАНЕ НА УСТОЙЧИВОСТТА НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ПО ТУБЕРКУЛОЗА

 

Квалификационни изисквания:

 • Висше образование с магистърска степен „Медицина”;

 

Практически опит:

 • 5 (пет) години минимален стаж в местата за лишаване от свобода, с опит за развиване на знания, усъвършенстване на умения, повишаване на мотивацията и подобряване на отношението към работния процес и дейностите, които се  извършват в рамките на Програмата;
 • Компютърна грамотност (MS Office: Word, Excel, Outlook, Power Point; Internet);
 • Комуникативни и организационни умения;
 • Умения за работа в екип;
 • Опит в реализирането на международни проекти е предимство.

 

Основни задължения и отговорности:

 • Консултантът ще осъществи посещения в медицинските центрове на тринайсет затвора в страната и в специализираните болници за лечение на лишени от свобода с цел супервизия на изпълнението на дейности свързани с контрола на туберкулозата, като изпълни следните задачи:
 • Участие в изготвянето на анализ на ситуацията по отношение на контрола на туберкулозата в местата за лишаване от свобода;
 • Участие в контрола по изпълнението на Методичното указание за контрол на туберкулозата в затворите;
 • Осъществява контрол и следи за правилно попълване и водене на Регистър за броя на съмнителните лица за туберкулоза лица;
 • Осъществява контрол и следи за правилно попълване и водене на Регистър на случаите с туберкулоза;
 • Осъществява контрол и следи за правилно попълване и водене на Регистър на контактните на болни от туберкулоза лица;
 • Обработване и системно отчитане на информацията по контрола на туберкулозата в местата за лишаване от свобода в съответствие с утвърдените форми и съгласно препоръките на СЗО;
 • Предоставя медицинска супервизия на медицинските специалисти в медицинските центрове на местата за лишаване от свобода;
 • Следи за правилното изпълнение на контрола на болните от туберкулоза, напускащи затвора поради изтърпяване на наказанието, с незавършена интензивна или продължителна фаза;
 • Осъществява контрол за провеждане на продължителна фаза на лечение;
 • Осъществява контрол по дейности за ранно откриване на туберкулоза в местата за лишаване от свобода;
 • Съдействие за включването на лечебните заведения, осъществяващи диагностика, лечение и контрол на туберкулозата в местата за лишаване от свобода, в националната информационна система за съобщаване на болните с туберкулоза и регистриране на изхода от лечението им;
 • Попълва Лист за проверка с констатации, препоръки и добри практики;
 • Изготвя Отчет с анализ на ситуацията по отношение на контрола на туберкулозата в местата за лишаване от свобода.

 

Моля изпратете в срок до 17.02.2016 г.

 

 • Подробна автобиография;
 • Копие от диплома за придобита магистърска степен „Медицина”;
 • Сертификати за завършени курсове;
 • Мотивационно писмо;

                                                                                    

на адрес:                                                                                    

Структура за управление на Програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза ”

Министерство на здравеопазването

пл. „Света Неделя” № 5

София 1000

(за конкурса за Краткосрочни консултанти)

 

Само кандидатите, чиито документи са одобрени, ще бъдат поканени на интервю.

 

Допълнителна информация за Програмите, финансирани от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария, можете да намерите на www.aidsprogram.bg и www.tbprogram.bg

 

Не се приемат електронно подадени кандидатури.

Сподели в: