Върни се горе

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза”,

финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария

 

търси да назначи

 

КРАТКОСРОЧЕН КОНСУЛТАНТ В ОБЛАСТТА НА АМБУЛАТОРНО ЛЕЧЕНИЕ И ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ТУБЕРКУЛОЗА И МУЛТИРЕЗИСТЕНТНАТА ТУБЕРКУЛОЗА (MDR-TB)

 

Квалификационни изисквания:

 • магистърска степен или по-висока в областта на хуманната медицина

 

Практически опит:

 • минимум десет години административен опит в системата на здравеопазването;
 • специфичен опит в амбулаторното лечение на пациенти, съобразно изискванията на СЗО и Европейския център за контрол на заболяванията (ECDC);
 • Добри комуникативни умения
 • Аналитични умения умения за планиране; 
 • Високо ниво на познаване на нормативната уредба в страната и в Европейския съюз;
 • Високо ниво на компютърна грамотност, особено при използването на Word, Excel;
 • Добри познания в диагностиката и надзора на туберкулозата и в други програми за превенция на заразните болести ще се считат за предимство;
 • Административен опит в системата на здравното осигуряване ще се считат за предимство.

 

Основни задължения и отговорности:

 • Да ​​разработи и предложи рамка на законодателни промени за прилагане на прехода към амбулаторно лечение и проследяване на пациенти с туберкулоза и MDR-TB.
 • Да предложи конкретни стъпки и промени за финансиране на ОПЛ, които да осъществяват амбулаторно лечение на пациенти с туберкулоза и MDR-TB.

 

Моля изпратете в срок до 17.02.2016 г.

 

 • Подробна автобиография;
 • Копие от диплома за придобита магистърска степен „Медицина”;
 • Сертификати за завършени курсове;
 • Мотивационно писмо;

 

 

на адрес:                                                                                   

Структура за управление на Програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза ”

Министерство на здравеопазването

пл. „Света Неделя” № 5

София 1000

(за конкурса за Краткосрочни консултанти)

 

Само кандидатите, чиито документи са одобрени, ще бъдат поканени на интервю.

 

Допълнителна информация за Програмите, финансирани от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария, можете да намерите на www.aidsprogram.bg и www.tbprogram.bg

 

Не се приемат електронно подадени кандидатури.

Сподели в: