Върни се горе

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”,

финансиранa от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария

 

търси да назначи

 

КРАТКОСРОЧЕН КОНСУЛТАНТ ПО КОМПОНЕНТ 8 „ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ НА ХОРАТА ЖИВЕЕЩИ С ХИВ/СПИН ЧРЕЗ ГАРАНТИРАНЕ НА УНИВЕРСАЛЕН ДОСТЪП ДО ЛЕЧЕНИЕ, ГРИЖИ И ПОДКРЕПА” НА  ПРОГРАМА „ПРЕВЕНЦИЯ И КОНТРОЛ НА ХИВ/СПИН” ЗА ГРАД СОФИЯ

 

Квалификационни изисквания:

 • Завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „Магистър“ по специалност:  Математика и/или Статистика

 

Практически опит:

 • Практически опит в области „Математическо моделиране и прогнозиране“ и „Биостатистика“;
 • Специализация в областта на Биостатистиката е предимство;
 • Компютърна грамотност – квалификация в област „Медицинска информатика и информационни технологии”;
 • Добро ниво на владеене на английски език;
 • Комуникативни и организационни умения;
 • Умения за работа в екип.

 

Основни задължения и отговорности:

 

 1. Участва с експертна помощ при обработка с математически и статистически методи чрез компютърна програма на статистически данни от системата за регистрация и епидемиологичен надзор върху разпространението на ХИВ.
 2. До един  месец след сключване на договора представя отчет по т. 1

 

 

Моля изпратете в срок до 19.11.2015 г.

 • Подробна автобиография;
 • Копие от диплома за придобита

образователно-квалификационна  степен „Магистър“;

 • Удостоверения за следдипломни квалификации и специализации в областта на информатиката, епидемиологията и биостатистиката;
 • Сертификати за завършени курсове;
 • Мотивационно писмо;

 

на адрес:

Структура за управление на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”

Министерство на здравеопазването

пл. „Света Неделя” № 5

София 1000

(за конкурса за Краткосрочен консултант)

 

Само кандидатите, чиито документи са одобрени, ще бъдат поканени на интервю.

 

Допълнителна информация за Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, можете да намерите на www.aidsprogram.bg и www.mh.government.bg

 

Не се приемат електронно подадени кандидатури.

Сподели в: