Върни се горе

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”,

финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария

 

търси да назначи

 

КРАТКОСРОЧЕН КОНСУЛТАНТ

 

ПО КОМПОНЕНТ 3 „Увеличаване на обхвата на доброволно консултиране и изследване за ХИВ чрез мрежа от нископрагови услуги с фокус върху групите в най-голям риск”

 

Квалификационни изисквания:

 

 • Магистър/бакалавър в областта на медицина, психология, социални дейности или други хуманитарни специалности
 • Минимум 5 години практически опит в предоставянето на услуги по доброволно консултиране и изследване за ХИВ и в провеждането на здравно образователни беседи предназначени за лица изтърпяващи наказание лишаване от свобода  на терен в местата за лишаване от свобода (МЛС).

 

Практически опит:

 • Познаване на добрите световни практики за контрол и превенция на ХИВ/СПИН по кръвен и сексуален път сред всички уязвими групи;
 • Опит в следните области:
 • предоставяне на услуги за превенция на ХИВ/СПИН и СПИ сред уязвими групи в частност сред групата на лицата лишени от свобода;
 • опит в провеждане на обучение във връзка с рисковете за инфектиране с ХИВ, хепатити В и С и сексуално предавани инфекции сред лица изтърпяващи наказание лишаване от свобода;
 • обучение в комуникативни умения;
 • разработване на здравно-образователни материали;
 • изграждане на регионални и национални мрежи за професионално предоставяне на услуги в областта на ХИВ/СПИН и СПИ;
 • MS Office /Word, Excel, Outlook/, Internet

 

Основни задължения и отговорности:

 • Участие в изготвяне на ръководство за предоставяне на услуги по превенция на ХИВ сред рискови групи
 • Изготвя отчети за своята дейност в рамките на 10 дена след извършване на дейността;
 • Изпълнява други административни задачи, които могат да възникнат при изпълнение на поставената работна задача.

 

 

 

 

Моля изпратете в срок до 13 ноември 2015 г.

 

 • Подробна автобиография на български език
 • Копие от диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър”или “бакалавър”;
 • Сертификати за завършени курсове;
 • Мотивационно писмо на български език;

 

 

 

                                                                             на адрес:

                                                                                    

Структура за управление на Програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”

Министерство на здравеопазването

пл. “Света Неделя” № 5

София 1000

 

(за конкурса за Краткосрочен консултант)

 

Само кандидатите, чийто документи са одобрени, ще бъдат поканени на интервю.

 

Допълнителна информация за Програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, можете да намерите на www.aidsprogram.bg и www.mh.government.bg

 

 

Не се приемат електронно подадени кандидатури.

Сподели в: