Върни се горе

Министерство на здравеопазването, Структура за управление на Програми, финансирани от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария търси да наеме асистенти по финансово управление.

Квалификационни изисквания:

 • Висше икономическо образование;
 • Отлична компютърна грамотност;
 • Добро владеене на писмен и говорим английски език.

Допълнителни умения:

 • Познаване на финансовото законодателство;
 • Умения за работа в динамичен екип;
 • Желание за развитие.

Практически опит: Минимум 1 г. опит с финансово-счетоводната отчетност и/или изготвяне на бюджети. Опит при реализирането на международни проекти е предимство.

Основни задължения и отговорности:

 • Подготовка и проверка на разходни документи и актуализиране на информационния масив за нуждите на финансовата отчетност по Програмата;
 • Изготвяне и попълване на електронни справки за признати разходи при отчитане на служебни аванси;
 • Комплектоване на документите на подотчетните лица и актуализиране на информационния масив за финансовата отчетност за подотчетни лица;
 • Проверка на пътни листа на служебни автомобили на Програмата, изготвяне и попълване на електронен вариант на справки за отчетените разходи за гориво;
 • Изготвяне на платежни нареждания и касови ордери;
 • Изготвяне на проекти на бюджети на подполучателите по Програмата;
 • Проверка на тримесечните финансови отчети на подполучателите за достоверност, допустимост и аритметична вярност;
 • Поддържане на информационен масив с данни за под-получателите.

Моля изпратете в срок до 01 април 2015 г.

 • Подробна автобиография на български език и английски език;
 • Копие от диплома за придобита образователно-квалификационна степен бакалавър/магистър;
 • Сертификати за завършени курсове;
 • Мотивационно писмо на български и английски език.

на адрес:

Структура за управление на Програми, финансирани от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария
Министерство на здравеопазването, пл. “Света Неделя” № 5, София 1000 (за конкурса за асистенти по финансово управление)

Само кандидатите, чийто документи са одобрени, ще бъдат поканени на интервю.

Допълнителна информация за Програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, можете да намерите на www.aidsprogram.bg и www.mh.government.bg.

Не се приемат електронно подадени кандидатури.

Сподели в: