Върни се горе

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

 

Програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза”, финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария,

 

търси да наеме

 

28 ОБЛАСТНИ КООРДИНАТОРИ ПО ПРОГРАМА „ПОДОБРЯВАНЕ НА УСТОЙЧИВОСТТА НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ПО ТУБЕРКУЛОЗА” – ПО ЕДИН ЗА ВСЯКА АДМИНИСТРАТИВНА ОБЛАСТ

 

Квалификационни изисквания:

 • Висше образование с магистърска степен „Медицина”;
 • Специалност: „Пневмология и фтизиатрия”;
 • Към момента на подаване на документите за конкурса за областен координатор, лицето следва да е назначено на трудов договор или на договор за възлагане на управление в едно от следните лечебни заведения, утвърдени от Министъра на здравеопазването:
 1. Благоевград – „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Благоевград” ЕООД;
 2. Бургас – „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Бургас” ЕООД;
 3. Варна – „Специализирана болница за активно лечение по пневмо-физиатрични заболявания – Варна” ЕООД;
 4. Велико Търново – „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания –  „Д-р Трейман” ЕООД;
 5. Видин – „Многопрофилна болница за активно лечение – „Света Петка” АД;
 6. Враца – „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Враца” ЕООД;
 7. Габрово – „Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести – Габрово” ЕООД;
 8. Добрич – „Многопрофила болница за активно лечение – Добрич” АД;
 9. Кърджали – „Многопрофилна болница за активно лечение –Д-р Атанас Дафовски” АД;
 10. Кюстендил – „Многопрофилна болница за активно лечение – Д-р Никола Василиев” АД;
 11. Ловеч – „Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести Троян” ЕООД;
 12. Монтана – „Многопрофилна болница за активно лечение – Д-р Стамен Илиев” АД
 13. Пазарджик – „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Пазарджик” ЕООД;
 14. Перник – „Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести – Перник” ЕООД;
 15. Плевен – „Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Д-р Георги Странски” ЕАД;
 16. Пловдив – „ Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Свети Георги“ ЕАД;
 17. Разград – „Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Иван Рилски – гр. Разград” АД;
 18. Русе – „Специализирана болница за активно лечение за пневмо – фтизиатрични заболявания – Д-р Димитър Граматиков- Русе” ЕООД;
 19. Силистра – „Многопрофилна болница за активно лечение – Силистра” АД;
 20. Сливен – „Многопрофилна болница за активно лечение –  Д-р Иван Селимински” АД;
 21. Смолян – „Многопрофилна болница за активно лечение –  Д-р Братан Шукеров” АД
 22. София град – „ Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – София град” ЕООД;
 23. София област – „Специализирана болница за активно лечение по пневмо- фтизиатрични заболявания – София област” ЕООД;
 24. Стара Загора – „Специализирана болница за активно лечение на пневмо- фтизиатрични заболявания – Стара Загора” ЕООД;
 25. Търговище – „Многопрофилна болница за активно лечение – Търговище” АД;
 26. Хасково – „Специализирана болница за активно лечение на пневмо- фтизиатрични заболявания – Хасково” ЕООД;
 27. Шумен – „Многопрофилна болница за активно лечение – Шумен” АД;
 28. Ямбол – „Многопрофилна болница за активно лечение –  Св. Пантелеймон” АД.
 • Добра компютърна грамотност (MS Office: Word, Excel, Outlook, Internet);
 • Комуникативни и организационни умения;
 • Умения за работа в екип;
 • Предимства:
  • стаж по специалността;
  • практически опит по прилагане на стратегията на СЗО за пряко наблюдение на лечението на туберкулозата в съкратени срокове (DOTS);
  •  ползване на английски език.

 

Моля изпратете в срок до 17.02. 2016  г.

 

 • Подробна автобиография (вж. приложения формуляр за професионална автобиография на електронната страница на Министерство на здравеопазването www.mh.government.bg)
 • Копие от диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър” по медицина;
 • Копие от диплома за придобита специалност „Пневмология и фтизиатрия”;
 • Мотивационно писмо.

на адрес:

Структура за управление на Програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза” (за конкурса за Областен координатор)

Министерство на здравеопазването

пл. “Света Неделя” № 5

София 1000

 

Само кандидатите, чиито документи са одобрени, ще бъдат уведомени и поканени на интервю.

 

Не се приемат електронно подадени кандидатури.

Сподели в: