Върни се горе

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

 

Програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза”, финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария,

 

търси да наеме

 

ОБЛАСТЕН КООРДИНАТОР ПО ПРОГРАМА „ПОДОБРЯВАНЕ НА УСТОЙЧИВОСТТА НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ПО ТУБЕРКУЛОЗА”

ЗА ОБЛАСТ ВРАЦА

 

Квалификационни изисквания:

 • Висше образование с магистърска степен „Медицина”;
 • Специалност: „Пневмология и фтизиатрия”;
 • Към момента на подаване на документите за конкурса за областен координатор, лицето следва да е назначено на трудов договор или на договор за възлагане на управление във Враца – „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Враца“ ЕООД;
 • Добра компютърна грамотност (MS Office: Word, Excel, Outlook, Internet);
 • Комуникативни и организационни умения;
 • Умения за работа в екип;
 • Предимства:
  • стаж по специалността;
  • практически опит по прилагане на стратегията на СЗО за пряко наблюдение на лечението на туберкулозата в съкратени срокове (DOTS);
  •  ползване на английски език.

 

Моля изпратете в срок до 11.04.2017 г.

 • Подробна автобиография
 • Копие от диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър” по медицина;
 • Копие от диплома за придобита специалност;
 • Мотивационно писмо.

 

на адрес:

 

Структура за управление на Програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза” (за конкурса за Областен координатор)

Министерство на здравеопазването

пл. “Света Неделя” № 5

София 1000

 

Само кандидатите, чиито документи са одобрени, ще бъдат уведомени и поканени на интервю.

 

Не се приемат електронно подадени кандидатури.

Сподели в: