Върни се горе

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза ”

финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария

 

търси да назначи

 

 

краткосрочни консултанти за обучение на екипи работещи с рискови групи включващи ромска общност

 

 

Квалификационни изисквания:

 

 • Образователно-квалификационна степен „магистър” или „бакалавър”;
 • Минимум 5 години стаж по една от посочените специалности, доказан с копие от трудова/служебна книжка и/или копие от осигурителна книжка, и/или официален документ, доказващ извършване на дейност в чужбина.

 

Практически опит:

 • Познаване на добрите световни практики за работа сред уязвими групи по отношение на контрол на туберкулозата;
 • Предимство е опитът в следните области:
 • предоставяне на услуги за превенция и контрол на болести сред уязвими групи, включително ромска общност;
 • обучение в промоция на здраве и здравно образование сред уязвими групи включително и ромска общност, превенция и контрол на туберкулоза;
 • обучение в комуникативни умения;
 • разработване на здравно-образователни материали, както и методически указания, инструкции и помагала;
 • методически и практически опит в разработване на процедури и инструментариум за анализ на ситуацията и проучване на нуждите на целевите групи на Програмата/Компонента;
 • методически и практически опит в разработване на квалификационни програми за местните екипи за работа с уязвими групи – работа на терен, мотивационна работа, работа с цялата общност, водене на случаи и проследяване на лечение, работа във формат „малка група” по съответна обучителна методика и др.;
 • супервизия на професионалисти и пара-професионалисти, които предоставят консултиране и мотивиране на терен за намаляване на рисково поведение, водене на случай и други с цел поддържане на професионални стандарти за качество на услугите;
 • разрешаване на конфликти и проблемни ситуации свързани с работа в екип и предоставяне на услуги сред уязвими групи;
 • опит в обучение на пара-професионалисти от съответните уязвими групи/ромска общност и на професионалисти от помагащите професии за провеждане дейностите по Програмата.
 • подбор и обучение на пара-професионалисти от съответните уязвими групи/ромска общност и на професионалисти от помагащите професии за провеждане дейностите по Програмата.
 • изграждане на умения за работа в екип сред екипи, които работят по Програмата;
 • MS Office /Word, Excel, Outlook/, Internet

 

Основни задължения и отговорности:

 • Провежда като водещ групово-динамични обучения по планираното обучение за развиване на компетентност местните екипи за изпълнение на задачите, свързани с теренната мотивационна и обучителна работа по откриване на случаи и лечението на туберкулозата в ромска общност;
 • Изготвя отчети за своята дейност в рамките на 10 дена след извършване на дейността;
 • Изпълнява други административни задачи, които могат да възникнат при изпълнение на поставената работна задача.

 

 

Моля изпратете в срок до 4 май 2016 г.

 

 • Подробна автобиография на български език
 • Копие от диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър”или “бакалавър”;
 • Сертификати за завършени курсове;
 • копие от трудова/служебна книжка и/или копие от осигурителна книжка, и/или официален документ, доказващ извършване на дейност в чужбина

 

 

                                                                             на адрес:

                                                                                    

Структура за управление на Програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза”

Министерство на здравеопазването

пл. „Света Неделя” № 5

София 1000

(за конкурса за Краткосрочни консултанти)

 

Само кандидатите, чийто документи са одобрени, ще бъдат поканени на интервю.

 

Допълнителна информация за Програмите, финансирани от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария, можете да намерите на www.tbprogram.bg и www.tbprogram.bg

Не се приемат електронно подадени кандидатури.

 

Конкурс за краткосрочни консултанти за обучение на екипи работещи с рискови групи включващи ромска общност

Сподели в: