Върни се горе

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза ”

финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария

 

търси да назначи

 

 

краткосрочен консултант за обучение на екипи работещи с рискови групи включващи бежанци и мигранти

 

 

Квалификационни изисквания:

 

 • Образователно-квалификационна степен „магистър” или „бакалавър”;
 • Минимум 5 години стаж по една от посочените специалности, доказан с копие от трудова/служебна книжка и/или копие от осигурителна книжка, и/или официален документ, доказващ извършване на дейност в чужбина.

 

Практически опит:

 

 • Познаване на добрите световни практики за работа сред уязвими групи по отношение на контрол на туберкулозата;
 • Предимство е опитът в следните области:
 • предоставяне на услуги за превенция и контрол на болести сред уязвими групи, предимство е опитът с ИУН, лица с алкохолна зависимост, деца в риск, бездомни хора, бежанци и мигранти;
 • обучение в промоция на здраве и здравно образование сред уязвими групи, превенция и контрол на туберкулоза;
 • обучение в комуникативни умения;
 • разработване на здравно-образователни материали, както и методически указания, инструкции и помагала;
 • методически и практически опит в разработване на квалификационни програми за местните екипи за работа с уязвими групи – работа на терен, мотивационна работа, работа с цялата общност, водене на случаи и проследяване на лечение, работа във формат „малка група” по съответна обучителна методика и др.;
 • супервизия на професионалисти и пара-професионалисти, които предоставят консултиране и мотивиране на терен за намаляване на рисково поведение, водене на случай и други с цел поддържане на професионални стандарти за качество на услугите;
 • разрешаване на конфликти и проблемни ситуации свързани с работа в екип и предоставяне на услуги сред уязвими групи;
 • опит в обучение на пара-професионалисти от съответните уязвими групи и на професионалисти от помагащите професии за провеждане дейностите по Програмата.
 • MS Office /Word, Excel, Outlook/, Internet

 

Основни задължения и отговорности:

 

 • Провежда като водещ групово-динамични обучения  по планираното обучение за развиване на компетентност на местните екипи за изпълнение на задачите, свързани с теренната мотивационна и обучителна работа по откриване на случаи и лечението на туберкулозата сред уязвимите групи на Програмата;
 • Изготвя отчети за своята дейност в рамките на 10 дена след извършване на дейността;
 • Изпълнява други административни задачи, които могат да възникнат при изпълнение на поставената работна задача.

 

Моля изпратете в срок до 4 май 2016 г.

 

 • Подробна автобиография на български език
 • Копие от диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър”или “бакалавър”;
 • Сертификати за завършени курсове;
 • копие от трудова/служебна книжка и/или копие от осигурителна книжка, и/или официален документ, доказващ извършване на дейност в чужбина

 

 

                                                                             на адрес:

                                                                                    

Структура за управление на Програма “ Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза ”

Министерство на здравеопазването

пл. “Света Неделя” № 5

София 1000

 

(за конкурса за Краткосрочен консултант)

 

Само кандидатите, чийто документи са одобрени, ще бъдат поканени на интервю.

 

Допълнителна информация за Програма “ Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза ” можете да намерите на www.tbprogram.bg и www.mh.government.bg

 

 

Не се приемат електронно подадени кандидатури.

Сподели в: