Върни се горе

Уважаеми ученици,

Министерство на здравеопазването Ви дава уникалната възможност да изготвите рисунка на тема "ПОСОКА: семейство"
Мото на конкурса: "Обич и семейство - от това има всяко дете"
Избраната за най-добра рисунка ще се ползва за лице на торбички, които ще бъдат изработени в тираж 30 000 и разпространени в търговската мрежа, за да достигнат до максимално голям брой хора.

Ако искате да участвате в това начинание и да се състезавате с учениците от общините София, Габрово, Монтана, Пловдив, Пазарджик, Търговище, Перник и Русе, запознайте се внимателно с регламента на конкурса.

Регламен за провеждане на конкурс "ПОСОКА: семейство"
П - подготовка за
О - осигуряване на
С - семейство и
О - обич
К - като
А - алтернатива за децата от ДМСГД

Тематика:

Всяко дете заслужава да расте в семейство, в среда която да създава усещане за идентичност, принадлежност и произход. Децата се нуждаят не само от добра физическа грижа. Те имат нужда от обич, внимание,закрила и значим възрастен, с когото да изградят солидна основа на всички свои бъдещи взаимоотношения. Това важи особено много за децата от 0 до 3 години. Децата отглеждани в институции страдат много по-често от здравословни проблеми, отколкото връстниците им отглеждани в семейство, изостават в психическото и физическото си развитие, проявяват емоционални проблеми, а в по-късен етап от живота си имат проблеми с привързването.

Послание на рисунката:

Посланието, което ще носи изображението върху рисунката, трябва да бъде насочено към нуждата на всяко дете от семейство и вредата от изоставянето им в институции.

Участници:

Конкурсът е предназначен за деца във възрастовата група от 14 до 19 г., живеещи на територията на общините София, Габрово, Монтана, Пловдив, Пазарджик, Търговище, Перник и Русе

Технически параметри:

Желаещите да участват в конкурса за изготвяне на рисунка, могат да използват пастели, флумастери, бои, цветни моливи.
Изисква се творбите да бъдат предадени на хартия или картон с размери не по-големи от 210 х 300 (размер А4).

На гърба на всяка рисунка авторите трябва да посочат:

  • трите имена и възрастта си;
  • точен адрес за кореспонденция;
  • името на училището и класа;
  • телефон за обратна връзка.

Няма ограничение за броя на творбите изпратени от един участник.

Жури:

Специализирано жури от МЗ и МОМН ще разгледа творбите и ще излъчи по една рисунка от всяка община.След като творбите бъдат разгледани и оценени, журито ще присъди първа, втора и трета награда. Избраната на първо място творба, ще бъде използвана за лице на торбичка, която ще участва в популяризирането на процеса по деинституционализация и привличане на общественото внимание към проблема.

Срок за предоставяне на творбите:

Творбите трябва да бъдат изпратени до 10.05.2013 г. на адрес: Министерство на здравеопазването –гр.София, ул. „Ал.Стамболийски“ №39, Анна Темелкова – ръководител проект „ПОСОКА:семейство”, за конкурса „ПОСОКА:семейство” или предоставени на ръка.

Сподели в: