Върни се горе

Министерството на здравеопазването и Националния координационен съвет (НКС) на Националната програма за профилактика на оралните заболявания при децата от 0 до 18 годишна възраст в Р. България (НППОЗД) обявява двуетапен конкурс за избор на регионални координатори на НППОЗД за следните области: Благоевград, Хасково, Добрич, Разград, Търговище, Плевен, Враца, Стара Загора, Кюстендил, Пазарджик и Ловеч.
Изискванията за конкурса са на разположение в сайта на БЗС – www.bzs.bg и в офиса на БЗС, София 1000, бул. „Княз Дондуков” № 49, тел. 02/987 47 97 и GSM № 0888 407 226. Кандидатите, които отговарят на конкурсните изисквания, ще бъдат поканени за интервю на посочения от тях електронен адрес, в определен ден, дата, час и място. Документите се подават в офиса на БЗС в запечатан плик с надпис „за конкурса” лично, чрез куриер или по пощата с обратна разписка.
Срокът за подаване на документи е до 17.00 ч. на 26.11.2009 г.

Сподели в: