Върни се горе

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

 

Програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза”, финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария,

 

 

търси да назначи

 

 

ДВАМА КОНСУЛТАНТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ

 

 

 

Квалификационни изисквания:

 • висше юридическо образование-степен магистър;
 • добро владеене на английски език;
 • минимум 2 години стаж по специалността;
 • опит в работа с неправителствения сектор е предимство.

Основни задължения и отговорности:

 • Подпомага експертно Директора на Програмите, финнасирани от Глобалния фонд,  в сферата на възникнали юридически въпроси по българското и международно законодателство по отношение на практики и нормативна база в областта на превенцията на ХИВ/СПИН и туберкулоза;
 • Консултира процеса на поставяне на адекватни и законосъобразни основи на установяването на отношения между Главния получател и неправителствени организации в качеството им на изпълнители на дейности по превенция на ХИВ/СПИН и туберкулоза сред уязвими групи от населението;
 • Участва в съвместни заседания и работни срещи по възникнали юридически въпроси по отношение на практики и нормативна база в областта на превенцията на ХИВ/СПИН и туберкулоза; участва в текущи обсъждания, анализи и дискусии за изпълнението на Програмата, и ако е необходимо, търси и предлага решения за преодоляване на проблемите и трудностите в процеса на изпълнение на Програмата.
 • Участва в изготвянето на сравнителени анализи по въпросите на международното законодателство в областта на превенцията и контрола на ХИВ/СПИН и туберкулоза;
 • Подпомага с правни становища провеждането на процедури за възлагане и изпълнение на обществени поръчки за нуждите на Програмата;
 • Участва в изготвянето на правни становища при възникнали юридически въпроси от страна на под-получатели на Програмата в хода на изпълнение на възложени дейности;
 • Изготвя правни документи за нуждите на Програмата;
 • Други задачи, които могат да възникнат в хода на изпълнение на Програмата;
 • Докладва регулярно за изпълнението на задълженията си на Директора на Програмите, финансирани от Глобалния фонд.

 

 

Моля изпратете в срок до 16.01.2018 г.

 

 • Подробна автобиография на български език и английски език;
 • Копие от диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър”;
 • Сертификати за завършени курсове;
 • Мотивационно писмо на български и английски език;

 

 

                                                                                    

на адрес:

                                                                                    

Структура за управление на Програма “ „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза ”

Министерство на здравеопазването

пл. “Света Неделя” № 5

София 1000

 

(за конкурса за Консултант по правни въпроси)

 

Само кандидатите, чийто документи са одобрени, ще бъдат поканени на интервю.

 

 

 

Не се приемат електронно подадени кандидатури.

Сподели в: