Върни се горе

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

 

Програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза”, финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария,

 

 

търси да назначи

 

 

ДЪЛГОСРОЧЕН КОНСУЛТАНТ

ПО ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА ЗА ПОСТИГАНЕ НА УСТОЙЧИВОСТ НА ПРОГРАМИТЕ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ГЛОБАЛНИЯ ФОНД В БЪЛГАРИЯ

 

 

 

Квалификационни изисквания:

 • висше образование;
 • добро владеене на английски език;
 • минимум 10 години опит на ръководна позиция в неправителствения сектор.

Основни задължения и отговорности:

 • Участва в анализа на ситуацията и оценка на отговора при реализирането на Програмата в областта на контрола на туберкулозата на централно и местно равнище;
 • Оказва подкрепа на Главния получател и Структурата за изпълнение на Програмите, финансирани от Глобалния фонд за одобряването и реализацията на Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата 2017-2020 и План за преход и устойчивост за периода 2017-2018 г.
 • Оказва подкрепа на Главния получател и Структурата за изпълнение на Програмите, финансирани от Глобалния фонд за постигане на устойчивост при изпълнение на дейностите по превенция и контрол на туберкулоза и ХИВ/СПИН, включително чрез продължаване финансирането на дейностите изпълнявани от неправителствени организации от държавния бюджет;
 • Оказва подкрепа на Главния получател и Структурата за изпълнение на Програмите, финансирани от Глобалния фонд за осъществяване на структурни промени, насочени към рентабилна болнична активност и ориентиран към пациента подход за извънболнично лечение на пациенти с туберкулоза и MDR-TB за всички, които са в добро клинично състояние, добри социални условия на живот и могат да поемат отговорността да бъдат лекувани у дома;
 • Предприема необходими действия за осигуряване на обществена подкрепа за подобряване на разкриването на случаите, адекватна и навременна диагностика сред засегнатото население (лишени от свобода, роми, бежанци и мигранти, бездомни и деца, зависими лица, контакти на пациенти с М/ХDR-TB, случаи на рецидивираща туберкулоза) с активната подкрепа на НПО.
 • Участва в работни срещи, за текущи обсъждания, анализи и дискусии относно изпълнението на дейностите в работния план на Програмите, търси и предлага решения за преодоляване на проблемите и трудностите в процеса на изпълнението им;
 • Отчита се ежемесечно и на тримесечие до Структура за управление на Програмите  и местния представител на Глобалния Фонд, съгласно плана за отчитане, отчетни бланки и инструкции на СУП;
 • Участва в работни срещи по искане на представителя на Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария за представяне на изпълнението на дейностите по Програмата;
 • Участва, съвместно със СУП, в изготвянето на периодични доклади до Националния координационен комитет за изпълнение на целите на Програмата и постигнатите резултати по Програмата.

 

 

 

 

Моля изпратете в срок до 09.02. 2018 г.

 

 

 • Подробна автобиография на български език и английски език;
 • Мотивационно писмо на български и английски език;
 • Копие от диплома;
 • Сертификати за завършени курсове;
 •  

 

                                                                                    

на адрес:

                                                                                    

Структура за управление на Програма “ „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза ”

Министерство на здравеопазването

пл. “Света Неделя” № 5

София 1000

 

(за конкурса за Дългосрочен консултант по осигуряване на обществена подкрепа за постигане на устойчивост по Програмите, финансирани от Глоблания фонд в България)

 

Само кандидатите, чийто документи са одобрени, ще бъдат поканени на интервю.

 

 

 

Не се приемат електронно подадени кандидатури.

Сподели в: