Върни се горе

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по  туберкулоза”,

финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария

 

търси да назначи

 

АСИСТЕНТ ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА В ГРАД СОФИЯ

 

Квалификационни изисквания:

 • Висше образование;
 • Добър писмен и говорим английски език;
 • Компютърна грамотност (MS Office: Word, Excel, Outlook, Power Point; Internet);

 

Допълнителни умения:

 • Комуникативни, организационни и аналитични умения;
 • Умения за работа в екип;

 

Практически опит:

 • Най-малко една година административен опит;
 • Опит в реализирането на международни проекти е предимство

 

Основни задължения и отговорности:

 

 1. Асистентът по връзки с обществеността е на пряко подчинение на Директора на Програмата.
 2. Съдейства за изграждане на мрежа от различни медии за гарантиране изпълнението на Програмата;
 3. Съдейства за създаване на подкрепяща медийна среда по проблемите на контрола на туберкулозата;
 4. Организира пресконференции, дискусии в публичното пространство, кръгли маси;
 5. Подготвя прес информация по въпросите на контрола на туберкулозата;
 6. Подготвя месечна информация за хода на Програмата за електронните страници на Министерство на здравеопазването, Националния съвет по превенция на СПИН, туберкулоза и СПИ и Програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по  туберкулоза”;

 

Моля изпратете в срок до 11.04.2017 г.

 • Подробна автобиография;
 • Копие от диплома за придобитата образователно - квалификационна степен;
 • Сертификати за завършени курсове;
 • Мотивационно писмо.

на адрес:

Структура за управление на Програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по  туберкулоза”,

Министерство на здравеопазването

пл. „Света Неделя” № 5

София 1000

(за конкурса за асистент връзки с обществеността)

 

Само кандидатите, чийто документи са одобрени, ще бъдат поканени на интервю.

 

Допълнителна информация за Програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по  туберкулоза”, можете да намерите на www.tbprogram.bg и www.mh.government.bg

Не се приемат електронно подадени кандидатури.

Сподели в: