Върни се горе

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място
Период на обществената консултация: 04.10.2021 г. до 03.11.2021 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: raleksiev@mh.government.bg
PDF файл, 510,3 KB, качен на 04.10.2021

pdf document

Мотиви
PDF файл, 365,0 KB, качен на 04.10.2021

pdf document

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти
Период на обществената консултация: 28.09.2021 г. до 28.10.2021 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: mbotusharov@mh.government.bg
PDF файл, 426,2 KB, качен на 28.09.2021

pdf document

Мотиви
PDF файл, 193,4 KB, качен на 28.09.2021

pdf document

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина
Период на обществената консултация: 23.09.2021 г. до 23.10.2021 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: mbotusharov@mh.government.bg
PDF файл, 186,2 KB, качен на 23.09.2021

pdf document

Доклад на министъра на здравеопазването
PDF файл, 704,0 KB, качен на 23.09.2021

pdf document

Мотиви
PDF файл, 375,2 KB, качен на 23.09.2021

pdf document

Частична оценка на въздействието
PDF файл, 837,0 KB, качен на 23.09.2021

pdf document

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2006 г.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2006 г.
за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и вредните ефекти от шума върху здравето на населението

Период на обществената консултация: 10.09.2021 г. до 10.10.2021 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: ptsenova@mh.government.bg
PDF файл, 736,9 KB, качен на 10.09.2021

pdf document

Мотиви
PDF файл, 212,1 KB, качен на 10.09.2021

pdf document

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2021 г. за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от ЗМИ и за определяне на стойността, до която те се заплащат

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2021 г. за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от ЗМИ и за определяне на стойността, до която те се заплащат
Период на обществената консултация: 27.08.2021 г. до 26.09.2021 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: vvasiyanova@mh.government.bg
PDF файл, 409,7 KB, качен на 27.08.2021

pdf document

Мотиви
PDF файл, 185,2 KB, качен на 27.08.2021

pdf document

Проект на Наредба за условията и реда за вземане на проби и извършване на лабораторни анализи на храни

Проект на Наредба за условията и реда за вземане на проби и извършване на лабораторни анализи на храни
Период на обществената консултация: 27.08.2021 г. до 26.09.2021 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: itasev@mh.government.bg
PDF файл, 542,0 KB, качен на 27.08.2021

pdf document

Мотиви
PDF файл, 376,8 KB, качен на 27.08.2021

pdf document

Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 2 от 2019 г. за медицинските и други услуги по чл. 82, ал. 1а и 3 от Закона за здравето

Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 2 от 2019 г. за медицинските и други услуги по чл. 82, ал. 1а и 3 от Закона за здравето и за реда и условията за тяхното одобряване, ползване и заплащане
Период на обществената консултация: 09.08.2021 г. до 08.09.2021 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: mbotusharov@mh.government.bg
PDF файл, 260,5 KB, качен на 09.08.2021

pdf document

Мотиви
PDF файл, 176,2 KB, качен на 09.08.2021

pdf document

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ
Период на обществената консултация: 05.08.2021 г. до 04.09.2021 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: delovodstvo@mh.government.bg
PDF файл, 592,4 KB, качен на 05.08.2021

pdf document

Доклад на министъра на здравеопазването
PDF файл, 479,6 KB, качен на 05.08.2021

pdf document

Частична оценка на въздействието
PDF файл, 865,5 KB, качен на 05.08.2021

pdf document

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-11 от 30 април 2014г. за определяне на изискванията за здравословна годност на морските лица в Република България

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-11 от 30 април 2014г. за определяне на изискванията за здравословна годност на морските лица в Република България
Период на обществената консултация: 05.08.2021 г. до 04.09.2021 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: eleonora.karakolevа@marad.bg
PDF файл, 620,6 KB, качен на 05.08.2021

pdf document

Мотиви
PDF файл, 179,3 KB, качен на 05.08.2021

pdf document

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 6 октомври 2017 година за утвърждаване на медицински стандарт „Спешна медицина“

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 6 октомври 2017 година за утвърждаване на медицински стандарт „Спешна медицина“
Период на обществената консултация: 20.07.2021 г. до 19.08.2021 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: dpetrov@mh.government.bg
PDF файл, 507,0 KB, качен на 20.07.2021

pdf document

Мотиви
PDF файл, 374,3 KB, качен на 20.07.2021

pdf document