Върни се горе

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-11 от 30 април 2014г. за определяне на изискванията за здравословна годност на морските лица в Република България

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-11 от 30 април 2014г. за определяне на изискванията за здравословна годност на морските лица в Република България
Период на обществената консултация: 05.08.2021 г. до 04.09.2021 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: eleonora.karakolevа@marad.bg
PDF файл, 620,6 KB, качен на 05.08.2021

pdf document

Мотиви
PDF файл, 179,3 KB, качен на 05.08.2021

pdf document

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 6 октомври 2017 година за утвърждаване на медицински стандарт „Спешна медицина“

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 6 октомври 2017 година за утвърждаване на медицински стандарт „Спешна медицина“
Период на обществената консултация: 20.07.2021 г. до 19.08.2021 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: dpetrov@mh.government.bg
PDF файл, 507,0 KB, качен на 20.07.2021

pdf document

Мотиви
PDF файл, 374,3 KB, качен на 20.07.2021

pdf document

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2012 за изискванията към рекламата на лекарствените продукти

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2012 за изискванията към рекламата на лекарствените продукти
Период на обществената консултация: 19.07.2021 г. до 18.08.2021 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: mbotusharov@mh.government.bg
PDF файл, 253,5 KB, качен на 19.07.2021

pdf document

Мотиви
PDF файл, 366,2 KB, качен на 19.07.2021

pdf document

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират по Закона за лечебните заведения и Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки, приета с Постановление № 88 на Министерския съвет от 2019 г.

Проект на Постановление на Министерския съвет за създаване на Национален съвет за координиране прилагането в Република България на Рамковата конвенция за контрол на тютюна на СЗО

Проект на Постановление на Министерския съвет за създаване на Национален съвет за координиране прилагането в Република България на Рамковата конвенция за контрол на тютюна на СЗО
Период на обществената консултация: 14.07.2021 г. до 13.08.2021 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: spopovska@mh.government.bg
PDF файл, 231,7 KB, качен на 14.07.2021

pdf document

Доклад на министъра на здравеопазването
PDF файл, 598,8 KB, качен на 14.07.2021

pdf document

Частична оценка на въздействието
PDF файл, 861,5 KB, качен на 14.07.2021

pdf document

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК
Период на обществената консултация: 09.07.2021 г. до 08.08.2021 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: ikovacheva@mh.government.bg
PDF файл, 280,1 KB, качен на 09.07.2021

pdf document

Мотиви
PDF файл, 559,7 KB, качен на 09.07.2021

pdf document

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за условията и реда за работа на Етичната комисия за клинични изпитвания по ЗЛПХМ

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за условията и реда за работа на Етичната комисия за клинични изпитвания по ЗЛПХМ
Период на обществената консултация: 09.07.2021 г. до 08.08.2021 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: mbotusharov@mh.government.bg
PDF файл, 430,8 KB, качен на 09.07.2021

pdf document

Мотиви
PDF файл, 368,5 KB, качен на 09.07.2021

pdf document

Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 3 от 2019 г.

Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 3 от 2019 г.
за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на здравеопазването субсидира лечебни заведения, и за критериите и реда за субсидиране на лечебни заведения

Период на обществената консултация: 09.07.2021 г. до 08.08.2021 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: mbotusharov@mh.government.bg
PDF файл, 271,4 KB, качен на 09.07.2021

pdf document

Мотиви
PDF файл, 377,1 KB, качен на 09.07.2021

pdf document

Проект на Наредба за възстановяване на разходите и за относителния дял на средствата за труд за дейности по трансплантация, финансирани от Министерството на здравеопазването

Проект на Наредба за възстановяване на разходите и за относителния дял на средствата за труд за дейности по трансплантация, финансирани от Министерството на здравеопазването
Период на обществената консултация: 05.07.2021 г. до 04.08.2021 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: ikovacheva@mh.government.bg
PDF файл, 365,3 KB, качен на 05.07.2021

pdf document

Мотиви
PDF файл, 216,0 KB, качен на 05.07.2021

pdf document

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 от 2004 г. за условията и реда за включване на лица, нуждаещи се от присаждане на органи, в служебния регистър на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 от 2004 г. за условията и реда за включване на лица, нуждаещи се от присаждане на органи, в служебния регистър на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“
Период на обществената консултация: 05.07.2021 г. до 04.08.2021 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: ikovacheva@mh.government.bg
PDF файл, 472,0 KB, качен на 05.07.2021

pdf document

Мотиви
PDF файл, 377,8 KB, качен на 05.07.2021

pdf document