Върни се горе

Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 9 от 2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК

Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 9 от 2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК
Период на обществената консултация: 12.07.2022 г. до 11.08.2022 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: ikovacheva@mh.government.bg delovodstvo@mh.government.bg
PDF файл, 438,7 KB, качен на 12.07.2022

pdf document

Мотиви
PDF файл, 372,9 KB, качен на 12.07.2022

pdf document

Проект на Национален план за борба с рака в Република България 2030

Проект на Наредба за отмяна на Наредба № 11 от 12.04.1995 г. за санитарно-хигиенните изисквания към устройството и работата на селскостопанските аптеки

Проект на Наредба за отмяна на Наредба № 11 от 12.04.1995 г. за санитарно-хигиенните изисквания към устройството и работата на селскостопанските аптеки
Период на обществената консултация: 08.07.2022 г. до 07.08.2022 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: dzk@mh.government.bg
PDF файл, 420,2 KB, качен на 08.07.2022

pdf document

Мотиви
PDF файл, 373,7 KB, качен на 08.07.2022

pdf document

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 26 от 14 юни 2007 г. за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 28 от 2008 г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 28 от 2008 г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти
Период на обществената консултация: 28.06.2022 г. до 12.07.2022 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: mbotusharov@mh.government.bg
PDF файл, 262,9 KB, качен на 28.06.2022

pdf document

Мотиви
PDF файл, 181,4 KB, качен на 28.06.2022

pdf document

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2019 г. за специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2019 г. за специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти
Период на обществената консултация: 27.06.2022 г. до 11.07.2022 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: mbotusharov@mh.government.bg
PDF файл, 253,7 KB, качен на 27.06.2022

pdf document

Мотиви
PDF файл, 179,2 KB, качен на 27.06.2022

pdf document

Проект на Наредба 21 от 2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести

Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 21 от 2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести
Период на обществената консултация: 24.06.2022 г. до 08.07.2022 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: dzk@mh.government.bg
PDF файл, 272,5 KB, качен на 24.06.2022

pdf document

Мотиви
PDF файл, 273,9 KB, качен на 24.06.2022

pdf document

Проект на Наредба за здравните изисквания към устройството и работата на селскостопанските аптеки

Проект на Наредба за здравните изисквания към устройството и работата на селскостопанските аптеки
Период на обществената консултация: 22.06.2022 г. до 22.07.2022 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: dzk@mh.government.bg
PDF файл, 467,1 KB, качен на 22.06.2022

pdf document

Мотиви
PDF файл, 366,4 KB, качен на 22.06.2022

pdf document

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина
Период на обществената консултация: 10.06.2022 г. до 10.07.2022 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: mbotusharov@mh.government.bg
PDF файл, 358,2 KB, качен на 10.06.2022

pdf document

Доклад на министъра на здравеопазването
PDF файл, 832,5 KB, качен на 10.06.2022

pdf document

Частична оценка на въздействието
PDF файл, 867,7 KB, качен на 10.06.2022

pdf document

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за медицинските изделия

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за медицинските изделия
Период на обществената консултация: 06.06.2022 г. до 06.07.2022 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: mbotusharov@mh.government.bg
PDF файл, 184,0 KB, качен на 06.06.2022

pdf document

Доклад на министъра на здравеопазването
PDF файл, 627,4 KB, качен на 06.06.2022

pdf document

Мотиви
PDF файл, 259,8 KB, качен на 06.06.2022

pdf document

Частична оценка на въздействието
PDF файл, 681,2 KB, качен на 06.06.2022

pdf document