Върни се горе

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на здравеопазването

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на здравеопазването
Период на обществената консултация: 11.06.2021 г. до 11.07.2021 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: kgeorgieva@mh.government.bg
PDF файл, 246,3 KB, качен на 11.06.2021

pdf document

Доклад на министъра на здравеопазването
PDF файл, 511,1 KB, качен на 11.06.2021

pdf document

Частична оценка на въздействието
PDF файл, 834,7 KB, качен на 11.06.2021

pdf document

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 49 от 2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи

Мотиви
PDF файл, 373,7 KB, качен на 08.06.2021

pdf document

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за утвърждаване на медицински стандарт „Клинична лаборатория“

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за утвърждаване на медицински стандарт „Клинична лаборатория“
Период на обществената консултация: 18.05.2021 г. до 17.06.2021 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: nivanova@mh.government.bg
PDF файл, 442,4 KB, качен на 18.05.2021

pdf document

Мотиви
PDF файл, 366,2 KB, качен на 18.05.2021

pdf document

Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти

Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти
Период на обществената консултация: 14.05.2021 г. до 28.05.2021 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: vvasiyanova@mh.government.bg
PDF файл, 288,6 KB, качен на 14.05.2021

pdf document

Мотиви
PDF файл, 188,2 KB, качен на 14.05.2021

pdf document

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве
По Закона за здравето, приета с Постановление № 242 на Министерския съвет от 2007 г.

Период на обществената консултация: 07.05.2021 г. до 06.06.2021 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: itasev@mh.government.bg
PDF файл, 213,2 KB, качен на 07.05.2021

pdf document

Доклад на министъра на здравеопазването
PDF файл, 825,1 KB, качен на 07.05.2021

pdf document

Частична оценка на въздействието
PDF файл, 821,3 KB, качен на 07.05.2021

pdf document

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти
Период на обществената консултация: 22.04.2021 г. до 06.05.2021 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: amaslarska@mh.government.bg
PDF файл, 293,4 KB, качен на 22.04.2021

pdf document

Мотиви
PDF файл, 238,8 KB, качен на 22.04.2021

pdf document

Проект на Наредба за условията и реда за обработване на храни с йонизиращо лъчение и за изискванията към тях

Проект на Наредба за условията и реда за обработване на храни с йонизиращо лъчение и за изискванията към тях
Период на обществената консултация: 19.04.2021 г. до 19.05.2021 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: itasev@mh.government.bg
PDF файл, 531,6 KB, качен на 19.04.2021

pdf document

Мотиви
PDF файл, 390,9 KB, качен на 19.04.2021

pdf document

Проект на Наредба за изменение на Наредбата за допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти

Проект на Наредба за изменение на Наредбата за допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти
Период на обществената консултация: 16.04.2021 г. до 30.04.2021 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: vvasiyanova@mh.government.bg
PDF файл, 277,2 KB, качен на 16.04.2021

pdf document

Мотиви
PDF файл, 188,7 KB, качен на 16.04.2021

pdf document

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на регионалните здравни инспекции

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на регионалните здравни инспекции
Период на обществената консултация: 16.04.2021 г. до 16.05.2021 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: bpetrov@mh.government.bg
PDF файл, 286,8 KB, качен на 16.04.2021

pdf document

Мотиви
PDF файл, 376,5 KB, качен на 16.04.2021

pdf document

Проект на Наредба за условията за извършване на задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците и служителите

Проект на Наредба за условията за извършване на задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците и служителите
Период на обществената консултация: 07.04.2021 г. до 07.05.2021 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: : amaslarska@mh.government.bg
PDF файл, 993,9 KB, качен на 07.04.2021

pdf document

Мотиви
PDF файл, 246,5 KB, качен на 07.04.2021

pdf document