Върни се горе

Проект на Наредба за измениение и допълнение на Наредба № 1 за утвърждаване на медицински стандарт Клинична лаборатория

Проект на Наредба за измениение и допълнение на Наредба № 1 за утвърждаване на медицински стандарт Клинична лаборатория
Период на обществената консултация: 25.06.2021 г. до 25.07.2021 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: nivanova@mh.government.bg
PDF файл, 759,4 KB, качен на 25.06.2021

pdf document

Мотиви
PDF файл, 423,9 KB, качен на 25.06.2021

pdf document

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването
Период на обществената консултация: 24.06.2021 г. до 24.07.2021 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: ikoleva@mh.government.bg
PDF файл, 485,3 KB, качен на 24.06.2021

pdf document

Мотиви
PDF файл, 283,0 KB, качен на 24.06.2021

pdf document

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 8.02.2011 г. за професионалните дейности, които медицинските сестри, акушерките, асоциираните медицински специалисти и здравните асистенти могат да извършват по назначение или самостоятелно

Мотиви
PDF файл, 212,9 KB, качен на 24.06.2021

pdf document

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на здравеопазването

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на здравеопазването
Период на обществената консултация: 11.06.2021 г. до 11.07.2021 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: kgeorgieva@mh.government.bg
PDF файл, 246,3 KB, качен на 11.06.2021

pdf document

Доклад на министъра на здравеопазването
PDF файл, 511,1 KB, качен на 11.06.2021

pdf document

Частична оценка на въздействието
PDF файл, 834,7 KB, качен на 11.06.2021

pdf document

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 49 от 2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи

Мотиви
PDF файл, 373,7 KB, качен на 08.06.2021

pdf document

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за утвърждаване на медицински стандарт „Клинична лаборатория“

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за утвърждаване на медицински стандарт „Клинична лаборатория“
Период на обществената консултация: 18.05.2021 г. до 17.06.2021 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: nivanova@mh.government.bg
PDF файл, 442,4 KB, качен на 18.05.2021

pdf document

Мотиви
PDF файл, 366,2 KB, качен на 18.05.2021

pdf document

Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти

Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти
Период на обществената консултация: 14.05.2021 г. до 28.05.2021 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: vvasiyanova@mh.government.bg
PDF файл, 288,6 KB, качен на 14.05.2021

pdf document

Мотиви
PDF файл, 188,2 KB, качен на 14.05.2021

pdf document

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве
По Закона за здравето, приета с Постановление № 242 на Министерския съвет от 2007 г.

Период на обществената консултация: 07.05.2021 г. до 06.06.2021 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: itasev@mh.government.bg
PDF файл, 213,2 KB, качен на 07.05.2021

pdf document

Доклад на министъра на здравеопазването
PDF файл, 825,1 KB, качен на 07.05.2021

pdf document

Частична оценка на въздействието
PDF файл, 821,3 KB, качен на 07.05.2021

pdf document

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти
Период на обществената консултация: 22.04.2021 г. до 06.05.2021 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: amaslarska@mh.government.bg
PDF файл, 293,4 KB, качен на 22.04.2021

pdf document

Мотиви
PDF файл, 238,8 KB, качен на 22.04.2021

pdf document

Проект на Наредба за условията и реда за обработване на храни с йонизиращо лъчение и за изискванията към тях

Проект на Наредба за условията и реда за обработване на храни с йонизиращо лъчение и за изискванията към тях
Период на обществената консултация: 19.04.2021 г. до 19.05.2021 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: itasev@mh.government.bg
PDF файл, 531,6 KB, качен на 19.04.2021

pdf document

Мотиви
PDF файл, 390,9 KB, качен на 19.04.2021

pdf document