Върни се горе

Проект на Национална здравна стратегия 2021-2030

Проект на Национална здравна стратегия 2021-2030
Период на обществената консултация: 30.12.2020 г. до 28.01.2021 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: akozareva@mh.government.bg
PDF файл, 1,4 MB, качен на 29.12.2020

pdf document

Проект на Наредба за утвърждаване на медицински стандарт „Очни болести“

Проект на Наредба за утвърждаване на медицински стандарт „Очни болести“
Период на обществената консултация: 24.12.2020 г. до 22.01.2021 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: akozareva@mh.government.bg
PDF файл, 384,8 KB, качен на 23.12.2020

pdf document

Мотиви
PDF файл, 418,7 KB, качен на 23.12.2020

pdf document

Проект на Наредба за утвърждаване на медицински стандарт „Детска клинична хематология и онкология“

Проект на Наредба за утвърждаване на медицински стандарт „Детска клинична хематология и онкология“
Период на обществената консултация: 16.12.2020 г. до 14.01.2021 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: akozareva@mh.government.bg
PDF файл, 482,7 KB, качен на 15.12.2020

pdf document

Мотиви
PDF файл, 586,2 KB, качен на 15.12.2020

pdf document

Проект на Наредба за утвърждаване на медицински стандарт „Нефрология“

Проект на Наредба за утвърждаване на медицински стандарт „Нефрология“
Период на обществената консултация: 16.12.2020 г. до 14.01.2021 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: akozareva@mh.government.bg
PDF файл, 507,8 KB, качен на 15.12.2020

pdf document

Мотиви
PDF файл, 415,2 KB, качен на 15.12.2020

pdf document

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти
Период на обществената консултация: 15.12.2020 г. до 13.01.2021 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: mbotusharov@mh.government.bg
PDF файл, 413,9 KB, качен на 14.12.2020

pdf document

Доклад на министъра на здравеопазването
PDF файл, 820,2 KB, качен на 14.12.2020

pdf document

Частична оценка на въздействието
PDF файл, 673,9 KB, качен на 14.12.2020

pdf document

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба 9 от 2019 г.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба 9 от 2019 г.
Период на обществената консултация: 28.11.2020 г. до 27.12.2020 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: ikovacheva@mh.government.bg
PDF файл, 406,8 KB, качен на 27.11.2020

pdf document

Мотиви
PDF файл, 205,3 KB, качен на 27.11.2020

pdf document

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси
Период на обществената консултация: 20.11.2020 г. до 19.12.2020 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: amaslarska@mh.government.bg
PDF файл, 303,6 KB, качен на 19.11.2020

pdf document

Доклад на министъра на здравеопазването
PDF файл, 524,9 KB, качен на 19.11.2020

pdf document

Мотиви
PDF файл, 384,3 KB, качен на 19.11.2020

pdf document

Частична оценка на въздействието
PDF файл, 724,9 KB, качен на 19.11.2020

pdf document

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 28 от 2006 г. за условията и реда за медицинско осигуряване и здравни норми за защита на лицата в случай на радиационна авария

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 28 от 2006 г. за условията и реда за медицинско осигуряване и здравни норми за защита на лицата в случай на радиационна авария
Период на обществената консултация: 17.11.2020 г. до 16.12.2020 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: itasev@mh.government.bg
PDF файл, 295,5 KB, качен на 16.11.2020

pdf document

Мотиви
PDF файл, 378,6 KB, качен на 16.11.2020

pdf document

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 4 от 2018 г. за условията и реда за унищожаването, преработването или използването за други цели на лекарствените продукти

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 4 от 2018 г. за условията и реда за унищожаването, преработването или използването за други цели на лекарствените продукти
Период на обществената консултация: 17.11.2020 г. до 16.12.2020 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: mbotusharov@mh.government.bg
PDF файл, 263,5 KB, качен на 16.11.2020

pdf document

Мотиви
PDF файл, 176,0 KB, качен на 16.11.2020

pdf document

Проект на Наредба за утвърждаване на медицински стандарт „Хирургия“

Проект на Наредба за утвърждаване на медицински стандарт „Хирургия“
Период на обществената консултация: 11.11.2020 г. до 10.12.2020 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: akozareva@mh.government.bg
PDF файл, 487,7 KB, качен на 10.11.2020

pdf document

Мотиви
PDF файл, 254,7 KB, качен на 10.11.2020

pdf document