Върни се горе

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2019 г. за медицинските и други услуги по чл. 82, ал. 1а и 3 от Закона за здравето и за реда и условията за тяхното одобряване, ползване и заплащане

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2019 г. за медицинските и други услуги по чл. 82, ал. 1а и 3 от Закона за здравето и за реда и условията за тяхното одобряване, ползване и заплащане
Период на обществената консултация: 18.08.2022 г. до 01.09.2022 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: vvasiyanova@mh.government.bg
PDF файл, 429,4 KB, качен на 18.08.2022

pdf document

Мотиви
PDF файл, 190,4 KB, качен на 18.08.2022

pdf document

Проект на Наредба за допълнение на Наредба № Н-2 от 2022 г. за условията и реда за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на COVID-19

Проект на Наредба за допълнение на Наредба № Н-2 от 2022 г. за условията и реда за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на COVID-19
Период на обществената консултация: 17.08.2022 г. до 16.09.2022 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: kparmakova@mh.government.bg
PDF файл, 257,6 KB, качен на 17.08.2022

pdf document

Мотиви
PDF файл, 243,0 KB, качен на 17.08.2022

pdf document

Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 42 от 2004 г. за въвеждане на класификационни статистически системи за кодиране на болестите и проблемите, свързани със здравето, и на медицинските процедури

Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 42 от 2004 г. за въвеждане на класификационни статистически системи за кодиране на болестите и проблемите, свързани със здравето, и на медицинските процедури
Период на обществената консултация: 11.08.2022 г. до 25.08.2022 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: ikovacheva@mh.government.bg
PDF файл, 274,7 KB, качен на 11.08.2022

pdf document

Мотиви
PDF файл, 208,3 KB, качен на 11.08.2022

pdf document

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 10 от 2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 10 от 2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания
Период на обществената консултация: 15.07.2022 г. до 14.08.2022 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: dzk@mh.government.bg
PDF файл, 193,1 KB, качен на 15.07.2022

pdf document

Мотиви
PDF файл, 215,7 KB, качен на 15.07.2022

pdf document

Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 9 от 2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК

Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 9 от 2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК
Период на обществената консултация: 12.07.2022 г. до 11.08.2022 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: ikovacheva@mh.government.bg delovodstvo@mh.government.bg
PDF файл, 438,7 KB, качен на 12.07.2022

pdf document

Мотиви
PDF файл, 372,9 KB, качен на 12.07.2022

pdf document

Проект на Национален план за борба с рака в Република България 2030

Проект на Наредба за отмяна на Наредба № 11 от 12.04.1995 г. за санитарно-хигиенните изисквания към устройството и работата на селскостопанските аптеки

Проект на Наредба за отмяна на Наредба № 11 от 12.04.1995 г. за санитарно-хигиенните изисквания към устройството и работата на селскостопанските аптеки
Период на обществената консултация: 08.07.2022 г. до 07.08.2022 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: dzk@mh.government.bg
PDF файл, 420,2 KB, качен на 08.07.2022

pdf document

Мотиви
PDF файл, 373,7 KB, качен на 08.07.2022

pdf document

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 26 от 14 юни 2007 г. за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 28 от 2008 г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 28 от 2008 г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти
Период на обществената консултация: 28.06.2022 г. до 12.07.2022 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: mbotusharov@mh.government.bg
PDF файл, 262,9 KB, качен на 28.06.2022

pdf document

Мотиви
PDF файл, 181,4 KB, качен на 28.06.2022

pdf document

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2019 г. за специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2019 г. за специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти
Период на обществената консултация: 27.06.2022 г. до 11.07.2022 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: mbotusharov@mh.government.bg
PDF файл, 253,7 KB, качен на 27.06.2022

pdf document

Мотиви
PDF файл, 179,2 KB, качен на 27.06.2022

pdf document