Върни се горе

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина
Период на обществената консултация: 23.09.2021 г. до 23.10.2021 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: mbotusharov@mh.government.bg
PDF файл, 186,2 KB, качен на 23.09.2021

pdf document

Доклад на министъра на здравеопазването
PDF файл, 704,0 KB, качен на 23.09.2021

pdf document

Мотиви
PDF файл, 375,2 KB, качен на 23.09.2021

pdf document

Частична оценка на въздействието
PDF файл, 837,0 KB, качен на 23.09.2021

pdf document

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2006 г.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2006 г.
за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и вредните ефекти от шума върху здравето на населението

Период на обществената консултация: 10.09.2021 г. до 10.10.2021 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: ptsenova@mh.government.bg
PDF файл, 736,9 KB, качен на 10.09.2021

pdf document

Мотиви
PDF файл, 212,1 KB, качен на 10.09.2021

pdf document

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2021 г. за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от ЗМИ и за определяне на стойността, до която те се заплащат

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2021 г. за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от ЗМИ и за определяне на стойността, до която те се заплащат
Период на обществената консултация: 27.08.2021 г. до 26.09.2021 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: vvasiyanova@mh.government.bg
PDF файл, 409,7 KB, качен на 27.08.2021

pdf document

Мотиви
PDF файл, 185,2 KB, качен на 27.08.2021

pdf document

Проект на Наредба за условията и реда за вземане на проби и извършване на лабораторни анализи на храни

Проект на Наредба за условията и реда за вземане на проби и извършване на лабораторни анализи на храни
Период на обществената консултация: 27.08.2021 г. до 26.09.2021 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: itasev@mh.government.bg
PDF файл, 542,0 KB, качен на 27.08.2021

pdf document

Мотиви
PDF файл, 376,8 KB, качен на 27.08.2021

pdf document

Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 2 от 2019 г. за медицинските и други услуги по чл. 82, ал. 1а и 3 от Закона за здравето

Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 2 от 2019 г. за медицинските и други услуги по чл. 82, ал. 1а и 3 от Закона за здравето и за реда и условията за тяхното одобряване, ползване и заплащане
Период на обществената консултация: 09.08.2021 г. до 08.09.2021 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: mbotusharov@mh.government.bg
PDF файл, 260,5 KB, качен на 09.08.2021

pdf document

Мотиви
PDF файл, 176,2 KB, качен на 09.08.2021

pdf document

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ
Период на обществената консултация: 05.08.2021 г. до 04.09.2021 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: delovodstvo@mh.government.bg
PDF файл, 592,4 KB, качен на 05.08.2021

pdf document

Доклад на министъра на здравеопазването
PDF файл, 479,6 KB, качен на 05.08.2021

pdf document

Частична оценка на въздействието
PDF файл, 865,5 KB, качен на 05.08.2021

pdf document

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-11 от 30 април 2014г. за определяне на изискванията за здравословна годност на морските лица в Република България

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-11 от 30 април 2014г. за определяне на изискванията за здравословна годност на морските лица в Република България
Период на обществената консултация: 05.08.2021 г. до 04.09.2021 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: eleonora.karakolevа@marad.bg
PDF файл, 620,6 KB, качен на 05.08.2021

pdf document

Мотиви
PDF файл, 179,3 KB, качен на 05.08.2021

pdf document

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 6 октомври 2017 година за утвърждаване на медицински стандарт „Спешна медицина“

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 6 октомври 2017 година за утвърждаване на медицински стандарт „Спешна медицина“
Период на обществената консултация: 20.07.2021 г. до 19.08.2021 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: dpetrov@mh.government.bg
PDF файл, 507,0 KB, качен на 20.07.2021

pdf document

Мотиви
PDF файл, 374,3 KB, качен на 20.07.2021

pdf document

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2012 за изискванията към рекламата на лекарствените продукти

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2012 за изискванията към рекламата на лекарствените продукти
Период на обществената консултация: 19.07.2021 г. до 18.08.2021 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: mbotusharov@mh.government.bg
PDF файл, 253,5 KB, качен на 19.07.2021

pdf document

Мотиви
PDF файл, 366,2 KB, качен на 19.07.2021

pdf document

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират по Закона за лечебните заведения и Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки, приета с Постановление № 88 на Министерския съвет от 2019 г.