Върни се горе

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 20 от 2001 г.

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 20 от 2001 г.
За условията и реда, при които лекарствените продукти, съдържащи наркотични вещества, могат да бъдат освободени от някои мерки за контрол


Период на обществената консултация: 25.11.2022 г. до 09.12.2022 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: vvasiyanova@mh.government.bg
PDF файл, 420,5 KB, качен на 25.11.2022

pdf document

Мотиви
PDF файл, 186,4 KB, качен на 25.11.2022

pdf document

Проект на Наредба за отмяна на Наредба № 9 от 18 април 2002 г. за изискванията към използването на екстракционни разтворители при производството на храни и хранителни съставки

Проект на Наредба за отмяна на Наредба № 9 от 18 април 2002 г. за изискванията към използването на екстракционни разтворители при производството на храни и хранителни съставки
Период на обществената консултация: 18.11.2022 г. до 18.12.2022 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: dzk@mh.government.bg
PDF файл, 414,3 KB, качен на 18.11.2022

pdf document

Мотиви
PDF файл, 375,9 KB, качен на 18.11.2022

pdf document

Проект на Наредба за изменение и допълнение Наредба № 39 от 2007 г. за принципите и изискванията за Добрата дистрибуторска практика

Проект на Наредба за изменение и допълнение Наредба № 39 от 2007 г. за принципите и изискванията за Добрата дистрибуторска практика
Период на обществената консултация: 15.11.2022 г. до 15.12.2022 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: mbotusharov@mh.government.bg
PDF файл, 426,2 KB, качен на 15.11.2022

pdf document

Мотиви
PDF файл, 184,0 KB, качен на 15.11.2022

pdf document

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за медицинската експертиза

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за медицинската експертиза
Период на обществената консултация: 11.11.2022 г. до 11.12.2022 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: akozareva@mh.government.bg
PDF файл, 538,4 KB, качен на 11.11.2022

pdf document

Доклад на министъра на здравеопазването
PDF файл, 568,5 KB, качен на 11.11.2022

pdf document

Частична оценка на въздействието
PDF файл, 998,9 KB, качен на 11.11.2022

pdf document

Проект на Правилник за изменение на Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция

Проект на Правилник за изменение на Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция
Период на обществената консултация: 25.10.2022 г. до 24.11.2022 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: akozareva@mh.government.bg
PDF файл, 423,9 KB, качен на 25.10.2022

pdf document

Мотиви
PDF файл, 491,7 KB, качен на 25.10.2022

pdf document

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2019 г. за реда и условията за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на отделни заразни болести на дихателната система

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2019 г. за реда и условията за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на отделни заразни болести на дихателната система
Период на обществената консултация: 30.09.2022 г. до 30.10.2022 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: nspirodonova@mh.government.bg
PDF файл, 305,4 KB, качен на 30.09.2022

pdf document

Мотиви
PDF файл, 247,4 KB, качен на 30.09.2022

pdf document

Проект на Наредба № ..................................2022 г. за условията и редът за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на маймунска вариола

Проект на Наредба № ..................................2022 г. за условията и редът за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на маймунска вариола
Период на обществената консултация: 30.09.2022 г. до 30.10.2022 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: nspirodonova@mh.government.bg
PDF файл, 332,1 KB, качен на 30.09.2022

pdf document

Мотиви
PDF файл, 223,8 KB, качен на 30.09.2022

pdf document

Проект на Наредба за отмяна на Наредба № 7 от 2004 г.

Проект на Наредба за отмяна на Наредба № 7 от 2004 г.
Период на обществената консултация: 14.09.2022 г. до 14.10.2022 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: vhristova@mh.government.bg
PDF файл, 259,1 KB, качен на 13.09.2022

pdf document

Мотиви
PDF файл, 740,7 KB, качен на 13.09.2022

pdf document

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти
Период на обществената консултация: 05.09.2022 г. до 05.10.2022 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: yvelichkova@mh.government.bg
PDF файл, 277,9 KB, качен на 05.09.2022

pdf document

Мотиви
PDF файл, 365,9 KB, качен на 05.09.2022

pdf document

Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, приета с ПМС № 293 от 27.10.2011 г.

Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, приета с ПМС № 293 от 27.10.2011 г.
Период на обществената консултация: 05.09.2022 г. до 05.10.2022 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: vzidarova@mh.government.bg
PDF файл, 231,8 KB, качен на 05.09.2022

pdf document

Доклад на министъра на здравеопазването
PDF файл, 740,0 KB, качен на 05.09.2022

pdf document

Частична оценка на въздействието
PDF файл, 3,9 MB, качен на 05.09.2022

pdf document