Върни се горе

Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти

Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти
Период на обществената консултация: 27.09.2019 г. до 10.10.2019 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: yvelichkova@mh.government.bg
PDF файл, 433,4 KB, качен на 26.09.2019

pdf document

Мотиви
PDF файл, 350,3 KB, качен на 26.09.2019

pdf document

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 18 от 2004 г. на МЗ за условията и реда за извършване на диагностика, преработка и съхранение на кръв и кръвни съставки и качествето на кръвта от внос

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 18 от 2004 г. на МЗ за условията и реда за извършване на диагностика, преработка и съхранение на кръв и кръвни съставки и качествето на кръвта от внос
Период на обществената консултация: 21.09.2019 г. до 20.10.2019 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: zatanasova@mh.government.bg
PDF файл, 258,3 KB, качен на 20.09.2019

pdf document

Мотиви
PDF файл, 453,0 KB, качен на 20.09.2019

pdf document

Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Национална стратегия за прилагането на схема за предлагане на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти в детските градини и училищата в Република България до края на учебната 2022/2023 година

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Националния център по радиобиология и радиационна защита

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Националния център по радиобиология и радиационна защита
Период на обществената консултация: 19.09.2019 г. до 18.10.2019 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: itasev@mh.government.bg
PDF файл, 486,6 KB, качен на 18.09.2019

pdf document

Мотиви
PDF файл, 387,2 KB, качен на 18.09.2019

pdf document

Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Национална стратегия за борба с наркотиците 2019-2023 г.

Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Национална стратегия за борба с наркотиците 2019-2023 г.
Период на обществената консултация: 17.09.2019 г. до 16.10.2019 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: snikolova@mh.government.bg
PDF файл, 375,1 KB, качен на 16.09.2019

pdf document

Доклад на министъра на здравеопазването
PDF файл, 859,6 KB, качен на 16.09.2019

pdf document

Финансов план
XLSX файл, 43,4 KB, качен на 16.09.2019

xlsx document

Проект на Наредба за отменяне на Наредба № 8 от 2005 г. за провеждане на задължителните начални, периодични и предсъстезателни медицински прегледи на лица, упражняващи физическо възпитание и спорт

Проект на Наредба за отменяне на Наредба № 8 от 2005 г. за провеждане на задължителните начални, периодични и предсъстезателни медицински прегледи на лица, упражняващи физическо възпитание и спорт
Период на обществената консултация: 03.09.2019 г. до 02.10.2019 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: delovodstvo@mh.government.bg
PDF файл, 242,6 KB, качен на 02.09.2019

pdf document

Мотиви
PDF файл, 353,2 KB, качен на 02.09.2019

pdf document

Проект на Наредба за условията и реда за извършване на медицинските прегледи на лица, осъществяващи тренировъчна и състезателна дейност

Проект на Наредба за условията и реда за извършване на медицинските прегледи на лица, осъществяващи тренировъчна и състезателна дейност
Период на обществената консултация: 03.09.2019 г. до 02.10.2019 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: delovodstvo@mh.government.bg
PDF файл, 578,7 KB, качен на 02.09.2019

pdf document

Мотиви
PDF файл, 402,5 KB, качен на 02.09.2019

pdf document

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2019 г. за медицинските и други услуги по чл. 82, ал. 1а и 3 от Закона за здравето и за реда и условията за тяхното одобряване, ползване и заплащане

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2019 г. за медицинските и други услуги по чл. 82, ал. 1а и 3 от Закона за здравето и за реда и условията за тяхното одобряване, ползване и заплащане
Период на обществената консултация: 24.08.2019 г. до 22.09.2019 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: delovodstvo@mh.government.bg
PDF файл, 341,9 KB, качен на 23.08.2019

pdf document

Мотиви
PDF файл, 213,2 KB, качен на 23.08.2019

pdf document

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, приета с ПМС № 293 от 27.10.2011 г.

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, приета с ПМС № 293 от 27.10.2011 г.
Период на обществената консултация: 23.08.2019 г. до 21.09.2019 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: vzidarova@mh.government.bg
PDF файл, 207,6 KB, качен на 22.08.2019

pdf document

Доклад на министъра на здравеопазването
PDF файл, 737,7 KB, качен на 22.08.2019

pdf document

Частична оценка на въздействието
PDF файл, 421,9 KB, качен на 22.08.2019

pdf document

Проект на Наредба за изискванията към лечебните заведения, които извършват обучение на студенти и специализанти

Проект на Наредба за изискванията към лечебните заведения, които извършват обучение на студенти и специализанти
Период на обществената консултация: 23.08.2019 г. до 21.09.2019 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: delovodstvo@mh.government.bg
PDF файл, 1,0 MB, качен на 22.08.2019

pdf document

Мотиви
PDF файл, 399,3 KB, качен на 22.08.2019

pdf document