Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 42 от 2004 г.

Срокът за изпращане на постъпилите становища и предложения е от 13.06.2024 до 14.07.2024

Адрес за изпращане на становища и предложения:

delovodstvo@mh.government.bg