Проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 239 на Министерския съвет от 2016 г. за структурни промени в системата на здравеопазването

Срокът за изпращане на постъпилите становища и предложения е от 28.06.2024 до 27.07.2024