Върни се горе

Постановление № 354 от 10 декември 2020 г. за изменение на Постановление № 88 на Министерския съвет от 2018 г. за одобряване на допълнителни плащания по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2018 г.

Постановление № 354 от 10 декември 2020 г. за изменение на Постановление № 88 на Министерския съвет от 2018 г. за одобряване на допълнителни плащания по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2018 г.
За предоставяне на безлихвена възмездна финансова помощ на „Многопрофилна болница за активно лечение – Христо Ботев“ – АД, гр. Враца, и на „Многопрофилна болница за активно лечение – Проф. д-р Параскев Стоянов“ – АД, гр. Ловеч

Обнародвано в Държавен вестник, брой: 106, от дата 15.12.2020 г.
PDF файл, 194,0 KB, качен на 16.12.2020

pdf document

Постановление № 324 от 25 ноември 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г.

Постановление № 315 от 20 ноември 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г.

Постановление № 311 от 20 ноември 2020 г. за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето

Постановление № 309 от 18 ноември 2020 г. за изменение на Устройствения правилник на Министерството на здравеопазването, приет с Постановление № 55 на Министерския съвет от 2019 г.

Постановление № 289 от 22 октомври 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г.

Постановление № 281 от 15 октомври 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г.

Постановление № 247 от 3 септември 2020 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2020 г.

Постановление № 212 от 13 август 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г.

Постановление № 211 от 13 август 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г.