Върни се горе

Постановление № 412 от 8 декември 2022 г. за одобряване на допълнителни средства по бюджета на Министерството на здравеопазването и на допълнителен трансфер по бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г.

Постановление № 399 от 1 декември 2022 г. за одобряване на допълнителни средства по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 г.

Постановление № 338 от 20 октомври 2022 г. за допълнение на Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, приета с Постановление № 293 на Министерския съвет от 2011 г.

Постановление № 296 от 28 септември 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 г.

Постановление № 295 от 28 септември 2022 г. за одобряване на допълнителни средства по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 г.

Постановление № 294 от 28 септември 2022 г. за възстановяване на средства по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 г.

Постановление № 293 от 28 септември 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 г.

Постановление № 292 от 28 септември 2022 г. за възстановяване на средства по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 г.

Постановление № 279 от 15 септември 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 г.

Постановление № 279 от 15 септември 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 г.