Върни се горе

Постановление № 56 от 28 март 2019 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

Постановление № 56 от 28 март 2019 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
Обнародвано в Държавен вестник,брой: 26, от дата 29.03.2019 г.
PDF файл, 683,4 KB, качен на 29.03.2019

pdf document

Постановление № 55 от 28 март 2019 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването

Постановление № 54 от 28 март 2019 г. за закриване на Център „Фонд за лечение на деца“

Постановление № 54 от 28 март 2019 г. за закриване на Център „Фонд за лечение на деца“
Обнародвано в Държавен вестник,брой: 26, от дата 29.03.2019 г.
PDF файл, 206,8 KB, качен на 29.03.2019

pdf document

Постановление № 53 от 27 март 2019 г. за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“

Постановление № 53 от 27 март 2019 г. за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“
Обнародвано в Държавен вестник,брой: 26, от дата 29.03.2019 г.
PDF файл, 272,0 KB, качен на 29.03.2019

pdf document

Постановление № 33 от 22 февруари 2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2019 г.

Постановление № 18 от 31 януари 2019 г. за закриване на Дома за медико-социални грижи за деца – Ямбол

Постановление № 18 от 31 януари 2019 г. за закриване на Дома за медико-социални грижи за деца – Ямбол
Обнародвано в Държавен вестник,брой: 11, от дата 05.02.2019 г.
PDF файл, 204,5 KB, качен на 08.02.2019

pdf document

Постановление № 286 от 10 декември 2018 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия

Постановление № 286 от 10 декември 2018 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия
по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат, приета с Постановление № 364 на Министерския съвет от 2011 г.

Обнародвано в Държавен вестник,брой: 104, от дата 14.12.2018 г.
PDF файл, 242,5 KB, качен на 14.12.2018

pdf document

Постановление № 278 от 6 декември 2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2018 г.

Постановление № 216 от 5 октомври 2018 г.

Постановление № 216 от 5 октомври 2018 г.
за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, приета с Постановление № 259 на Министерския съвет от 2016 г.

Обнародвано в Държавен вестник,брой: 84, от дата 12.10.2018 г.
PDF файл, 340,4 KB, качен на 12.10.2018

pdf document

Постановление № 199 от 14 септември 2018 г. за одобряване на допълнителни средства по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2018 г.