Върни се горе

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса

Наредба за изменение на Наредбата за допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти

Наредба за изменение на Наредбата за допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти
Издадена от министъра на здравеопазването, брой: 37, от дата 07.05.2021 г.
PDF файл, 185,8 KB, качен на 07.05.2021

pdf document

Наредба за изменение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти

Наредба за изменение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти
Издадена от министъра на здравеопазването, брой: 37, от дата 07.05.2021 г.
PDF файл, 193,4 KB, качен на 07.05.2021

pdf document

Приложение № 8б към чл. 30г, ал. 3 и 5
PDF файл, 896,9 KB, качен на 07.05.2021

pdf document

Приложение № 8в към чл. 30г, ал. 4 и 5
PDF файл, 884,2 KB, качен на 07.05.2021

pdf document

Наредба № 6 от 26 март 2021 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Детска клинична хематология и онкология“

Наредба № 6 от 26 март 2021 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Детска клинична хематология и онкология“
Издадена от министъра на здравеопазването, брой: 32, от дата 16.09.2021 г.
PDF файл, 370,2 KB, качен на 16.04.2021

pdf document

Наредба № 6 от 26 март 2021 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Детска клинична хематология и онкология“

Наредба № 6 от 26 март 2021 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Детска клинична хематология и онкология“
Издадена от министъра на здравеопазването, брой: 32, от дата 16.09.2021 г.
PDF файл, 370,2 KB, качен на 16.04.2021

pdf document

Наредба № 5 от 26 март 2021 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Кардиохирургия“

Наредба № 5 от 26 март 2021 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Кардиохирургия“
Издадена от министъра на здравеопазването, брой: 29, от дата 09.04.2021 г.
PDF файл, 339,5 KB, качен на 09.04.2021

pdf document

Наредба № 8 от 31 март 2021 г. за условията и реда за провеждане на неинтервенционални проучвания на лекарствени продукти на територията на Република България

Наредба № 7 от 31 март 2021 г. за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат

Наредба № 4 от 24 февруари 2021 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Пластично-възстановителна и естетична хирургия“

Наредба № 4 от 24 февруари 2021 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Пластично-възстановителна и естетична хирургия“
Издадена от министъра на здравеопазването, брой: 21, от дата 12.03.2021 г.
PDF файл, 342,8 KB, качен на 18.03.2021

pdf document

Наредба № 3 от 23 февруари 2021 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Нефрология“

Наредба № 3 от 23 февруари 2021 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Нефрология“
Издадена от министъра на здравеопазването, брой: 19, от дата 05.03.2021 г.
PDF файл, 251,4 KB, качен на 05.03.2021

pdf document