Върни се горе

Наредба № Н-6 от 21 декември 2022 г. за функционирането на Националната здравноинформационна система

Наредба № Н-6 от 21 декември 2022 г. за функционирането на Националната здравноинформационна система
Издадена от министъра на здравеопазването, брой: 103, от дата 24.12.2022 г.
PDF файл, 299,5 KB, качен на 24.12.2022

pdf document

Наредба за изменение на Наредба № 20 от 2001 г. за условията и реда, при които лекарствените продукти, съдържащи наркотични вещества, могат да бъдат освободени от някои мерки за контрол

Наредба № Н-5 от 29 ноември 2022 г. за условията и реда за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на маймунска вариола

Наредба № Н-5 от 29 ноември 2022 г. за условията и реда за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на маймунска вариола
Издадена от министъра на здравеопазването, брой: 98, от дата 09.12.2022 г.
PDF файл, 312,6 KB, качен на 09.12.2022

pdf document

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2019 г. за реда и условията за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на отделни заразни болести на дихателната система

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2019 г. за медицинските и други услуги по чл. 82, ал. 1а и 3 от Закона за здравето и за реда и условията за тяхното одобряване, ползване и заплащане

Наредба за изменение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти

Наредба за изменение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти
Издадена от министъра на здравеопазването, брой: 85, от дата 25.10.2022 г.
PDF файл, 189,5 KB, качен на 25.10.2022

pdf document

Наредба за допълнение на Наредба № Н-2 от 2022 г. за условията и реда за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на COVID-19

Наредба за допълнение на Наредба № Н-2 от 2022 г. за условията и реда за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на COVID-19
Издадена от министъра на здравеопазването, брой: 80, от дата 07.10.2022 г.
PDF файл, 188,2 KB, качен на 07.10.2022

pdf document

Наредба за отменяне на Наредба № 11 от 1995 г. за санитарно-хигиенните изисквания към устройството и работата на селскостопанските аптеки

Наредба за отменяне на Наредба № 11 от 1995 г. за санитарно-хигиенните изисквания към устройството и работата на селскостопанските аптеки
Издадена от министъра на здравеопазването и министъра на земеделието, брой: 77, от дата 27.09.2022 г.
PDF файл, 183,6 KB, качен на 27.09.2022

pdf document

Наредба за допълнение на Наредба № 42 от 2004 г. за въвеждане на класификационни статистически системи за кодиране на болестите и проблемите, свързани със здравето, и на медицинските процедури

Наредба за изменение на Наредба № 10 от 2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания

Наредба за изменение на Наредба № 10 от 2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания
Издадена от министъра на здравеопазването, брой: 69, от дата 26.08.2022 г.
PDF файл, 187,3 KB, качен на 26.08.2022

pdf document