Върни се горе

Наредба № 7 от 31 декември 2020 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Неврохирургия“

Наредба № 7 от 31 декември 2020 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Неврохирургия“
Издадена от министъра на здравеопазването, брой: 6, от дата 22.01.2021 г.
PDF файл, 284,9 KB, качен на 22.01.2021

pdf document

Наредба № 6 от 31 декември 2020 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Инфекциозни болести“

Наредба № 6 от 31 декември 2020 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Инфекциозни болести“
Издадена от министъра на здравеопазването, брой: 5, от дата 19.01.2021 г.
PDF файл, 315,0 KB, качен на 19.01.2021

pdf document

Наредба № 5 от 31 декември 2020 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Детска хирургия“

Наредба № 5 от 31 декември 2020 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Детска хирургия“
Издадена от министъра на здравеопазването, брой: 5, от дата 19.01.2021 г.
PDF файл, 449,1 KB, качен на 19.01.2021

pdf document

Наредба № 4 от 31 декември 2020 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Съдова хирургия“

Наредба № 4 от 31 декември 2020 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Съдова хирургия“
Издадена от министъра на здравеопазването, брой: 4, от дата 15.01.2021 г.
PDF файл, 326,6 KB, качен на 15.01.2021

pdf document

Наредба № 3 от 31 декември 2020 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Гръдна хирургия“

Наредба № 3 от 31 декември 2020 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Гръдна хирургия“
Издадена от министъра на здравеопазването, брой: 3, от дата 12.01.2021 г.
PDF файл, 381,8 KB, качен на 12.01.2021

pdf document

Наредба № 2 от 23 декември 2020 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Обща медицина“

Наредба № 2 от 23 декември 2020 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Обща медицина“
Издадена от министъра на здравеопазването, брой: 3, от дата 12.01.2021 г.
PDF файл, 349,4 KB, качен на 12.01.2021

pdf document

Наредба за изменение на Наредба № 9 от 2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 28 от 2008 г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2011 г. за условията и реда за извършване на съдебномедицинските, съдебнопсихиатричните и съдебнопсихологичните експертизи, включително и за заплащането на разходите на лечебните заведения

Наредба за изменение на Наредба № 4 от 2018 г. за условията и реда за унищожаването, преработването или използването за други цели на лекарствените продукти