Върни се горе

Сертификат № 4 от 24.04.2023 г.

Сертификат № 4 от 24.04.2023 г.
Каптиран естествен извор „Персенк 4“, с. Михалково, община Девин, област Смолян, от подземно водно тяло „Пукнатинни води в Централно Родопски комплекс“ с код BG3G00000Pt050
PDF файл, 5,2 MB, качен на 03.05.2023

pdf document

Сертификат № 3 от 24.04.2023 г.

Сертификат № 3 от 24.04.2023 г.
Каптиран естествен извор „Персенк 3“, с. Михалково, община Девин, област Смолян, от подземно водно тяло „Пукнатинни води в Централно Родопски комплекс“ с код BG3G00000Pt050
PDF файл, 5,2 MB, качен на 03.05.2023

pdf document

Сертификат № 2 от 28.04.2023 г.

Сертификат № 2 от 28.04.2023 г.
Kаптиран извор „Равнището-Топекс-Дивчовото“, с. Дивчовото, община Тетевен, област Ловеч, от подземно водно тяло „Карстови води в Централния Балкан“ с код BG1G0000TJK045
PDF файл, 877,6 KB, качен на 03.05.2023

pdf document

Сертификат № 1 от 23.04.2021 г.

Сертификат № 1 от 23.04.2021 г.
За тръбен кладенец от подземно водно тяло „Порови води в неоген – Сандански“ с код BG4G000000N012
PDF файл, 211,6 KB, качен на 19.05.2021

pdf document