Върни се горе

Бойко Пенков - съветник в кабинета на министъра

Бойко Пенков 1.1.10.pdf
PDF файл, 364,4 KB, качен на 06.03.2024

pdf document

Бойко Пенков 1.2.5.pdf
PDF файл, 1,1 MB, качен на 06.03.2024

pdf document

Екатерина Куршумова - финансов контрольор

Екатерина Куршумова 1.1.3.pdf
PDF файл, 338,2 KB, качен на 14.02.2024

pdf document

Екатерина Куршумова 1.2.2.pdf
PDF файл, 1,1 MB, качен на 14.02.2024

pdf document

Милена Мирчева - държавен експерт

Милена Мирчева 1.2.3.pdf
PDF файл, 1,1 MB, качен на 14.02.2024

pdf document

Атанас Туманов - началник отдел

Атанас Туманов 1.1.6.pdf
PDF файл, 386,0 KB, качен на 14.02.2024

pdf document

Атанас Туманов 1.2.4.pdf
PDF файл, 1,1 MB, качен на 14.02.2024

pdf document

Стоян Стоянов - началник отдел

Стоян Стоянов 1.1.7.pdf
PDF файл, 386,6 KB, качен на 14.02.2024

pdf document

Веселка Петкова - главен експерт

Веселка Петкова 1.1.1.pdf
PDF файл, 361,8 KB, качен на 14.02.2024

pdf document

Веселка Петкова 1.2.1.pdf
PDF файл, 1,1 MB, качен на 14.02.2024

pdf document

Десислава Петрова-Георгиева - главен вътрешен одитор

Десислава Петрова-Георгиева 1.1.87.pdf
PDF файл, 317,4 KB, качен на 03.10.2023

pdf document

Десислава Петрова-Георгиева 1.2.459.pdf
PDF файл, 1,1 MB, качен на 03.10.2023

pdf document

Мария Боянова - главен юрисконсулт

Мария Боянова 1.2.193.pdf
PDF файл, 1,1 MB, качен на 08.09.2023

pdf document

Тихомир Трифонов - главен инспектор

Тихомир Трифонов 1.1.77.pdf
PDF файл, 310,3 KB, качен на 08.09.2023

pdf document

Тихомир Трифонов 1.2.451.pdf
PDF файл, 1,1 MB, качен на 08.09.2023

pdf document

Стоян Стоянов - главен експерт

Стоян Стоянов 1.1.79.pdf
PDF файл, 310,8 KB, качен на 08.09.2023

pdf document

Стоян Стоянов 1.2.452.pdf
PDF файл, 1,1 MB, качен на 08.09.2023

pdf document