Върни се горе

Стойчо Стоев - директор

Стойчо Стоев 1.1.69.pdf
PDF файл, 320,1 KB, качен на 07.08.2023

pdf document

Янка Кюркчиева - парламентарен секретар

Янка Кюркчиева 1.1.71.pdf
PDF файл, 324,5 KB, качен на 07.08.2023

pdf document

Янка Кюркчиева 1.2.446.pdf
PDF файл, 1,1 MB, качен на 07.08.2023

pdf document

Милена Лазова - главен експерт

Милена Лазова 1.4.7.pdf
PDF файл, 1,3 MB, качен на 07.08.2023

pdf document

Лучия Добрева - началник отдел

Лучия Добрева 1.1.74.pdf
PDF файл, 334,7 KB, качен на 07.08.2023

pdf document

Лучия Добрева 1.2.447.pdf
PDF файл, 1,1 MB, качен на 07.08.2023

pdf document

Красина Георгиева - финансов контрольор

Красена Георгиева 1.1.76.pdf
PDF файл, 311,5 KB, качен на 07.08.2023

pdf document

Красина Георгиева 1.1.450.pdf
PDF файл, 1,1 MB, качен на 07.08.2023

pdf document

Константин Гърневски - съветник

Константин Гърневски 1.1.72.pdf
PDF файл, 313,4 KB, качен на 07.08.2023

pdf document

Константин Гърневски 1.2.448.pdf
PDF файл, 1,1 MB, качен на 07.08.2023

pdf document

Катя Паракозова - експерт

Катя Паракозова 1.1.75.pdf
PDF файл, 314,8 KB, качен на 07.08.2023

pdf document

Катя Паракозова 1.2.449.pdf
PDF файл, 1,1 MB, качен на 07.08.2023

pdf document

Милена Мирчева - главен експерт

Милена Мирчева 1.1.55.pdf
PDF файл, 304,1 KB, качен на 10.07.2023

pdf document

Милена Мирчева 1.2.428.pdf
PDF файл, 1,2 MB, качен на 10.07.2023

pdf document

Красина Георгиева - главен експерт

Красина Георгиева 1.1.60.pdf
PDF файл, 297,0 KB, качен на 10.07.2023

pdf document

Красина Георгиева 1.2.434.pdf
PDF файл, 1,1 MB, качен на 10.07.2023

pdf document

Николай Райчев - главен експерт

Николай Райчев 1.1.59.pdf
PDF файл, 298,5 KB, качен на 10.07.2023

pdf document

Николай Райчев 1.2.442.pdf
PDF файл, 1,1 MB, качен на 10.07.2023

pdf document