Върни се горе

Десислава Петрова-Георгиева - главен вътрешен одитор

Десислава Петрова-Георгиева 1.1.87.pdf
PDF файл, 317,4 KB, качен на 03.10.2023

pdf document

Десислава Петрова-Георгиева 1.2.459.pdf
PDF файл, 1,1 MB, качен на 03.10.2023

pdf document

Мария Боянова - главен юрисконсулт

Мария Боянова 1.2.193.pdf
PDF файл, 1,1 MB, качен на 08.09.2023

pdf document

Тихомир Трифонов - главен инспектор

Тихомир Трифонов 1.1.77.pdf
PDF файл, 310,3 KB, качен на 08.09.2023

pdf document

Тихомир Трифонов 1.2.451.pdf
PDF файл, 1,1 MB, качен на 08.09.2023

pdf document

Стоян Стоянов - главен експерт

Стоян Стоянов 1.1.79.pdf
PDF файл, 310,8 KB, качен на 08.09.2023

pdf document

Стоян Стоянов 1.2.452.pdf
PDF файл, 1,1 MB, качен на 08.09.2023

pdf document

Лучия Добрева - директор

Лучия Добрева 1.1.80.pdf
PDF файл, 313,7 KB, качен на 08.09.2023

pdf document

Лучия Добрева 1.2.454.pdf
PDF файл, 1,1 MB, качен на 08.09.2023

pdf document

Стойчо Стоев - директор

Стойчо Стоев 1.1.69.pdf
PDF файл, 320,1 KB, качен на 07.08.2023

pdf document

Янка Кюркчиева - парламентарен секретар

Янка Кюркчиева 1.1.71.pdf
PDF файл, 324,5 KB, качен на 07.08.2023

pdf document

Янка Кюркчиева 1.2.446.pdf
PDF файл, 1,1 MB, качен на 07.08.2023

pdf document

Милена Лазова - главен експерт

Милена Лазова 1.4.7.pdf
PDF файл, 1,3 MB, качен на 07.08.2023

pdf document

Лучия Добрева - началник отдел

Лучия Добрева 1.1.74.pdf
PDF файл, 334,7 KB, качен на 07.08.2023

pdf document

Лучия Добрева 1.2.447.pdf
PDF файл, 1,1 MB, качен на 07.08.2023

pdf document

Красина Георгиева - финансов контрольор

Красена Георгиева 1.1.76.pdf
PDF файл, 311,5 KB, качен на 07.08.2023

pdf document

Красина Георгиева 1.1.450.pdf
PDF файл, 1,1 MB, качен на 07.08.2023

pdf document