Върни се горе

Специалността Инфекциозни болести е комплексна медицинска специалност, включваща проблемите на заразните болести по отношение на тяхната диагностика, терапия и възможности за предотвратяването им. Специалистът по Инфекциозни болести трябва да бъде в състояние да диагностицира и лекува голяма част от заболяванията, свързани с различни органи и системи, причинени от микроорганизми и да притежава задълбочени познания в областта на вътрешните болести, педиатрията, неврологията, епидемиологията, клиничната микробиология, клиничната лаборатория и други сродни дисциплини.


Подготовката на специализантите по Инфекциозни болести е практическа и теоретична и обхваща всички основни раздели на специалността. По време на 4-годишния период на обучение се осъществява системен контрол на работното място и периодично чрез колоквиуми, предвидени след преминаване на определените за различните тематични раздели срокове, съобразени с времето на изучаване на конкретния раздел. Специализантите следва да участват в лекарски колегиуми, в изготвянето на научни доклади, в научни форуми и други образователни форми.

Утвърдена рамкова учебна програма
PDF файл, 1,6 MB, качен на 25.03.2024

pdf document
Сподели в: