Върни се горе


 

7 пъти се е увеличил броят на трансплантациите от средата на миналата година в сравнение с първата половина на 2009 г.   През 2009 година за първите шест месеца са извършени 6 трансплантации, а след влизането на новия екип на Агенцията по трансплантация от август 2009 г. те са нараснали на 44. Само от началото на 2010 година    трансплантациите са 21. През 2008 г. те  са 29, а за 2007 - 37 броя.   Данните бяха изнесени от д-р Теодора Джалева, директор на Агенцията по трансплантации, на проведената кръгла маса за Законодателството в ЕС  за донорството и трансплантациите. Във форума взеха участие национални координатори по донорство от страната, представители на пациентски организации.  Според проф. Милан Миланов, национален координатор по донорство,  проблемите в България са липсата на общественото разбиране за мозъчната смърт, донорството и трансплантациите.  

Обсъжда се въвеждането на период от 6-8 часа, в който  близки на изпаднал в мозъчна смърт  трябва да дадат разрешение за извършване на експлантация на органи на техния роднина. Това изискване ще бъде разписано в  подготвяни промени в нормативната уредба. Засилена е и дейността на координаторите по донорство, които в момента са повече от  60. Толкова много координатори в България никога не е имало.  Данните сочат, че в Испания, където системата за трансплантация работи най-добре, координаторите са 92. Към момента донорските бази в страната са 28 като се очаква броят им да достигне 46.

 Предвиждат се мерки за проследяване състоянието на живите донори. Планира се създаването на информационна система, която да  систематизира данни за състоянието им 5 години след като те са дарили органи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сподели в: