Министър Кондева даде старт на изготвянето на структура и функционалност на Националната детска болница

22 Май 2024

Министърът на здравеопазването д-р Галя Кондева проведе срещи с представители на Европейската инвестиционна банка и консултантския консорциум, който ще изготви пакета от стратегически документи, необходими за изграждането на Национална детска болница.

На първата среща, която се проведе във вторник, присъстваха временно изпълняващият директор на „Здравната инвестиционна компания за детска болница“ д-р Влатко Глигоров, както и представители на Министерството на здравеопазването и Обществения съвет.

Консултантите, които банката е наела, представиха методологията по изготвянето на трите документа – Структура на болницата, Функционална програма и Обхват на оборудването.

В първия доклад ще бъдат разписани профилите на бъдещата Национална детска болница, броят кабинети, операционни зали, легла и всички останали детайли, свързани както с вида и обхвата на предлаганите здравни услуги, така и с капацитета на сградата. Този план трябва да бъде изготвен в срок от 2 месеца.

След това ще започне работата по другите два документа. Функционалната програма ще включва оразмеряване и класификация на видовете помещения, създаване на примерни 3D проекти за всички типове помещения, както и подробна информация за характеристиките им. Паралелно с това ще се работи и по третия документ, който ще представлява подробен план за обзавеждането – технологично и битово, списък с необходимото медицинско и немедицинско оборудване за всяко отделно помещение, очакван предварителен бюджет.

Двата документа ще са готови в рамките на 5 месеца. Накрая консултантите ще изготвят стратегия за възлагане на обществените поръчки, свързани с изграждането на Националната детска болница, както и препоръки за управлението на проекта. Срокът за този финален доклад е края на м. януари 2025 г.

Днес д-р Кондева проведе втора среща с представители на консултантската компания. По време на нея бяха обсъдени оперативни въпроси по предстоящата работа на всеки от етапите по изготвянето и валидирането на стратегическите документи.

„Националната детска болница е държавен приоритет и това, на което държим, е тя да покрива най-високите стандарти. Искаме европейска болница и с това не бива да се правят абсолютно никакви компромиси“, посочи здравният министър. Д-р Кондева заяви, че дава старт на същинският процес по изготвянето на стратегическите документи и очаква работата да започне веднага.

Консултантската компания е работила по планирането на дизайна и процесите на над 200 болници в повече от 20 държави, включително и  детската болница в Бургас, която е в процес на изграждане.

Свързани новини

Свързани новини

Още новини

Още новини