Върни се горе

До края на 2013 г. още над 3500 специалисти от системата на спешна помощ ще повишат своята професионална квалификация

3469 лекари, медицински специалисти и шофьори от 28 –те ЦСМП в страната вече преминаха обучение по проект „ПУЛСС – Практически увод в лечението на спешните състояния”. До края на 2013 г. предстои да повишат своята професионална квалификация и останалите близо 3000 служители в ЦСМП. Успешното реализиране на проекта даде възможност освен тях още 462 лекари и медицински специалисти от спешните отделения на 33 лечебни заведения за болнична помощ в страната да преминат курс на обучение. 

Проектът ПУЛСС е за обучение на служителите в 28-те Центрове за спешна медицинска помощ и се реализира по ОП „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.”, финансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд. Той стартира през октомври миналата година, като досега са обучени 622 лекари, 1460 медицински специалисти и 1387 шофьори, обясни Милена Григорова, държавен експерт в отдел „Проекти и програми” на МЗ и ръководител на проекта. До края на годината ще бъдат обучени над 6 500 служители на ЦСМП и допълнително 462 лекари и медицински персонал в спешните отделения на 33 лечебни заведения в страната. 

Екипите на спешната медицинска помощ пристигат средно за 28 минути до подадения адрес. Във всеки един момент работят 400 спешни екипа – лекари, медицински специалисти и шофьори, като времето, за което те пристигат до пациента зависи от трафика, сезона, проходимостта на пътя, климатичните условия и инфраструктурата на региона. Това заяви д-р Ивиан Бенишев, началник-отдел „Спешна медицинска помощ” в Министерството на здравеопазването по време на пресконференция за изпълнението на проекта ПУЛСС. Средният достъп до пациента по т. нар. „златен стандарт” на спешната медицина е 20 минути, като нивото на подготовка и професионална квалификация на екипите ни не отстъпва на това на спешните екипи в САЩ и Европейския съюз, допълни д-р Бенишев. 

Обучението се провежда в центъра на Университетската болница за активно лечение и спешна медицина „Н. И. Пирогов”, оборудван с високо технологични манекени и съвременна апаратура. Учебните модули са теоретични и практически, като идеята е лекарите да прилагат едни и същи знания, умения и стандарти в спешната медицина, независимо дали работи в Силистра или в Петрич, подчерта изпълнителният директор на „Пирогов” доц. д-р Стоян Миланов, който е и главен координатор на обучението по проекта. 

Проектът е на обща стойност 6 258 653 лв. и се реализира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Основната му цел е подобряване качеството на предоставяната спешна медицинска помощ чрез подобряване знанията и уменията на персонала на спешната медицинска помощ, както и чрез въвеждане на добри клинични практики в тази сфера. Освен обучението на спешните екипи, предстои да бъде изготвен интердисциплинарен медицински стандарт по спешна медицина, а в 28-те ЦСМП и в 9 болници в страната ще се достави софтуер за кардиопулмонална ресусцитация.

Сподели в: