Проф. Христо Хинков участва на Среща на здравните министри в Париж и Форум на ОИСР на високо политическо ниво

23 Януари 2024

Министърът на здравеопазването проф. Христо Хинков представи България по време на  Форума на високо ниво на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), предхождащ министерската среща по линия на Комитета по здравеопазване.

В рамките на събитието, което се провежда в периода 21-25 януари, участват държавите членки и държавите кандидати на ОИСР, международни организации, представители на неправителствения сектор и социални партньори.

„Здравната система несъмнено е един от най-важните стълбове в икономиката на всяка държава. Резултатът от грижата за здравето на пациента е фундаментален за социалното благополучие на една нация. Поради тази причина нашите усилия са насочени към стимулиране на дигитализацията на здравния сектор, оптимизиране на процесите по предоставяне на здравни услуги и медицински грижи. Данните потвърждават все по-висока проследимост от страна на пациента и все по-голям обхват на доставчиците на здравни услуги и тяхната свързаност с Националната здравно-информационна система на България“, посочи министър Хинков по време на изказването си в панела на тема „Иновациите с насоченост към хората“.

По време на форума бяха проведени и сесии на теми: „Изкуствен интелект и здраве – рискове, възможности и социално влияние“ и „Геномика и генетика: Последици за здравните системи и предоставянето на грижи“, а също така и министерски панел. Участниците поставиха акцент върху потребностите на пациентите, изграждане на обществено доверие при въвеждане на иновации в здравните системи, осигуряване на висока защита на здравните данни при използване на модерни технологии и приемане на средствата за здравеопазване не просто като разход, а като инвестиция в по-добро здраве и благосъстояние.

При визитата си в Париж проф. Хинков участва в работен обяд и министерска вечеря в рамките на които се проведоха конструктивни дебати между министрите от останалите държави.

Свързани новини

Свързани новини

Още новини

Още новини