Върни се горе

Към основните дейности на Центровете по трансфузионна хематология (ЦТХ)  спадат следните:

  • Планиране на нуждите от кръв и кръвни съставки за задоволяване на медицинските нужди на лечебни заведения
  • Промоция, организация, набиране и подбор на кръводарители
  • Вземане, събиране, съхранение и преработка на кръв
  • Диагностика на взетите кръв и кръвни съставки
  • Осигуряване на кръв, кръвни съставки и кръвни биопрепарати за лечебни заведения
  • Извършване на имунохематологични изследвания на пациенти и подбор на кръв и кръвни съставки за всеки конкретен пациент
  • Постигане на оптимално приложение на кръвни съставки
  • Трансфузионен надзор, научно-изследователска и приложна дейност в областта на трансфузионната хематология.