Върни се горе

Националният център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ) е национална институция със статут на научна организация към Министерство на здравеопазването, която има за цел да разработва научните основи на борбата с инфекциозните заболявания и методите за нейното осъществяване.

Това определя неговата интензивната научно-изследователска дейност в областите на:

  • Етио-патогенезата
  • Имунната реактивност
  • Епидемиологичните особености
  • Лабораторната диагностика
  • Лечението и имунопрофилактиката на бактериалните и вирусните инфекции (в това число и вътреболничните) и паразитните инвазии.