Върни се горе

Домовете за медико-социални грижи за деца (ДМСГД) са лечебни заведения, в които се предоставят квалифицирана медицинска помощ и социални услуги за деца с медико-социален риск.

Домовете осъществява следните дейности:

  1. Продължително медицинско наблюдение на деца с хронични заболявания и медико-социални проблеми
  2. Диагностициране, лечение и рехабилитация на деца с хронични заболявания и медико-социални проблеми
  3. Специфични грижи за деца с хронични заболявания и медико-социални проблеми:
  • Отглеждане
  • Възпитание и обучение
  • Подготовка за интеграция в обществото чрез посещаване на масови детски заведения, интеграция в семейство, подготовка за осиновяване

Тип заведение

Контакти

ДМСГД Варна

Варна 9022, кв. Виница, ул. "Овеч" № 2

http://www.dmsgd-varna.com/

ДМСГД Кърджали

Кърджали 6610, ул. "Веслец" № 53

http://www.dmsgd-kj.org/

ДМСГД Плевен

Плевен 5803, ул. "Ст. Михайловски" № 6

http://dmsgd-pl.bg/

ДМСГД Стара Загора

Стара Загора 6004, ул. "Каменец" № 53

http://www.dmsgd-sz.com/

Сподели в: