Върни се горе

Центрове за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания (ЦКОДУХЗ) са лечебни заведения, в които се предоставят квалифицирана медицинска помощ и социални услуги за деца с медико-социален риск.

Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания (ЦКОДУХЗ) е лечебно заведение, в което медицински и други специалисти осъществяват най-малко една от следните дейности:

- подкрепа на семействата на деца с увреждания и хронични заболявания за назначаване и провеждане на ранна диагностика, диагностика, лечение и медицинска и психосоциална рехабилитация;

- продължително лечение и рехабилитация на деца с увреждания и тежки хронични заболявания и обучение на родителите им за поемане на грижата в семейна среда;

- осигуряване на посещения от медицински специалисти за оказване на специфични грижи за деца с увреждания и тежки хронични заболявания, отглеждани в семейна среда и в социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа;

- осигуряване на специализирани палиативни грижи за деца.

Центровете за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания (ЦКОДУХЗ)  могат да предоставят социални и интегрирани здравно-социални  услуги при условията и по реда на Закона за социалните услуги.

Тип заведение

Контакти

Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания - Хасково

Хасково 6300, ул "Видин" № 14

https://ckoduhz-haskovo.org/

Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания - Сливен

Сливен 8800, ул. Карандила № 75

http://ckoduhz-sliven.com/

Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания - Стара Загора

с. Бузовград 6159, ул. "Георги Сава Раковски" № 29

http://ckoduhzbzg.com/index.html

Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания – Благоевград

Благоевград 2700, ул. Трети март № 57

https://www.ckoduhz-blagoevgrad.com/

Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания – Бургас

Бургас 8000, ж.к. Зорница, ул. Урал № 1

https://svstilian.bg/

Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания – Велико Търново

с. Дебелец 5030, ул. Патриарх Евтимий Търновски № 49

https://ckoduhz-debelets.org/

Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания – Видин

Видин 3700, к-с “Бонония”

https://ckoduhz-vidin.org/

Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания – Добрич

Добрич 9300, ж.к. "Добротица"

https://ckoduhz-dobrich.org/

Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания – Силистра

Силистра 7500, ул. "Серес" № 4

https://ckoduhz-silistra.com/

Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания – София

София 1407, ж.к. Лозенец, ул. Мала планина № 36

https://www.ckoduhz-sofia.com/

Сподели в: