Главен секретар

Няма назначен

Дата на раждане: 07.04.1976 г.

Email: gstoeva@mh.government.bg 

Галина Стоева

Галина Стоева е магистър по право, здравен мениджмънт и обществено здраве. Притежава дългогодишен опит в държавната администрация, управлението и координирането на проекти в областта на административното обслужване, и дигиталните решения в сектор „Здравеопазване“.

През последните 11 години е била част от състава на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти, като е заемала длъжностите главен секретар и директор на общата администрация.

От 2000 до 2013 година е била началник отдел „Канцелария“ към Министерство на здравеопазването, административен директор на частна тъканна банка и медицински център.

Госпожа Стоева е ключов ръководител  в дейността по проектиране, внедряване и надграждане на Националната информационна система за ценообразуване и реимбурсиране на лекарствените продукти, включително на електронни публични регистри и електронни административни услуги. 

Носител е на първото отличие в българската държавна администрация за създаването на най-добър европейски обществен проект (European Public Sector Award - EPSA2019) в публичния сектор, връчено лично от Европейския институт по публична администрация.