Върни се горе

главен секретар на министерство на здравеопазването

Дата на раждане: 27.03.1951 г.

Email: spstoyanov@mh.government.bg

 

Завършва висшето си образование в УНСС през 1977 г. По-късно специализира „Здравен мениджмънт“. Изпълнявал е длъжността „главен секретар“ в Министерството на културата, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на здравеопазването и Министерството на правосъдието. В периода 2006 – 2009 г. е бил Директор на дирекция „Финансово-стопански дейности“ в Министерството на извънредните ситуации.